Drobil dýchá za Ostravsko, živnostníky a dálnice

Nový ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) dnes představil priority svého rezortu, mezi kterými nechybí řešení kritické situace s kvalitou ovzduší na Ostravsku, snížení byrokratické zátěže pro malé podniky a živnostníky nebo budování dálnic, které ministr považuje za „ekologické projekty“.

Pavel Drobil prudce otáčí kormidlem. Potvrdil to na dnešní tiskové konferenci. Poté, co Ministerstvu životního prostředí většinu minulého volebního období šéfovali zástupci Strany zelených, kteří úzce spolupracovali s ekology a akcentovali zejména problém globální změny klimatu, přichází teď razantní změna. Drobil mluví o otevírání národních parků lidem, zelené ekonomice a uvolnění ekologických regulí pro malé a střední podniky.

Aby se nám lépe dýchalo

Prioritou číslo jedna však pro nového ministra zůstává řešení velmi špatného stavu ovzduší na Ostravsku. Drobil hodlá doplnit krajské a místní regulační řády tak, aby v případě nepříznivých rozptylových podmínek bylo možné „vytipovat konkrétní zdroje a obce určené k regulaci“. Jinými slovy, kraj a obce by měly mít v ruce efektivnější páky na znečišťovatele.

To ale není vše. Kromě regulačních opatření nabízí MŽP rovněž finanční podporu. Na podzim bude otevřena mimořádná výzva v rámci Prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí zaměřená na projekty ke snížení imisní zátěže obyvatelstva ze spalovacích zdrojů, a na redukci množství emisí a prachu. Výzva bude orientována nejen na veřejný sektor, ale také na podnikatelskou sféru.

Kolik na ní půjde peněz? „Teď si teprve mapujeme, jaké prostředky lze vyčlenit na tuto mimořádnou výzvu,“ řekl dnes Drobil novinářům s tím, že výslednou sumu oznámí pravděpodobně za týden (29.7.2010) při své cestě do Ostravy.

Zelená ekonomice a „narovnání“ energetiky

Ministerstvo bude dále prosazovat zjednodušení a snížení nadbytečných administrativních požadavků na podnikatelské subjekty. Z analýzy MŽP z roku 2008 vyplynulo, že pouhá tři procenta z téměř 9.000 českých podniků vyprodukovala 80 % celkového znečištění.

Jako celkově neefektivní se tak jeví především regulace menších subjektů – malých a středních podniků, které hrají z pohledu znečišťování životního prostředí pouze zanedbatelnou roli, zní závěr ministerstva. To proto v chystaných novelách zákona o ovzduší a zákona o odpadech připravuje zjednodušení celého systému a snížení počtu subjektů podléhajících regulaci.

MŽP též podpoří budování dopravní infrastruktury, která „vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů měst a obcí, zvýší plynulost dopravy a sníží zátěž ovzduší“.  „My si nemyslíme, že dálnice jsou neekologická dopravní infrastruktura,“ řekl Drobil.

Pokud jde o energetiku, hodlá MŽP dát zelenou jádru, biomase, bioplynovým stanicím a tepelným čerpadlům a naopak vystavit stopku fotovoltaice a větrné energii.  „Znovunastavení reálného stavu v energetice je nyní nutností, budeme podporovat jaderný program, s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti, a také zreálnění podpory pro využívání obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí Drobil k energetice.

Pryč s ideologií

„Všech těchto priorit můžeme dosáhnout v případě, že úřad bude fungovat profesionálně a bude odideologizován,“ uzavírá představení prioritních témat ministr životního prostředí Pavel Drobil.

V čem konkrétně se projevovala „ideologičnost“ Drobilových předchůdců? Podle něj se jasně ukázala například na fungování Státní inspekce životního prostředí (která spadá pod MŽP) nebo v „naprostém zpolitizování“ procesu posuzování vlivu dostavby Prunéřova na životní prostředí (EIA). Drobil si také „rýpnul“ do exministra Martina Bursíka, který podle něj jen přijel do Ostravy, vystoupil z vlaku, řekl „tady to smrdí“ a odjel.

První náměstkyně a bývalá ministryně Rút Bízková (na jejíž práci by Drobil rád navázal) k tomu podotkla, že bylo absurdní, když hlavní prioritou ministrů za Stranu zelených byla ochrana klimatu „bez ohledu na dopady na českou ekonomiku“.