Dobeš: Rozpočtové škrty mohou ohrozit dotace EU na rozvoj dopravní infrastruktury

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: Evgeni Dinev.

Zatím poslední návrhy státního rozpočtu na příští rok z dílny ministra financí Miroslava Kalouska podle jeho kolegy, který má v české vládě na starosti dopravu, Pavla Dobeše znamenají krácení peněz na rozvoj české dopravní infrastruktury. V jejich důsledku prý rezort přijde o 19 až 40 miliard korun z fondů EU.

Nový ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) se obává, že zatím poslední návrhy rozpočtu, které předložil ministr financí Miroslav Kalousek a které počítají s úspornými škrty, nebudou mít dopad pouze na českou ekonomiku jako takovou, ale i na rozvoj dopravní infrastruktury v České republice. 

Se svým znepokojením se proto ještě před dnešním (20. července) zasedáním vlády obrátil na premiéra Petra Nečase, kterému zaslal osobní dopis. 

Jeho rezort totiž pro příští rok počítá s částkou ve výši 24,6 milard korun (při zatím dohodnutých sazbách daně z přidané hodnoty ve výši 14 a 20 %).  

Pokud by navrhovaný státní rozpočet, o němž dnes jedná vláda, byl schválen, Dobeš se obává budoucího vývoje ve svém rezortu. 

Premiéra proto informoval o možných scénářích, které se odvíjejí od výše národních zdrojů, které nakonec rezortu připadnou. 

Dvě až tři koruny z EU 

Pokud Nečasova vláda zvedne ruku pro zatím poslední Kalouskův návrh, rezort dopravy přijde podle Dobeše o 15 miliard korun. Podle něj to bude v praxi znamenat, že se z Operačního programu doprava (OPD) nepodaří vyčerpat dotace ve výši 40 miliard korun. 

Vedle toho budou také zastaveny veškeré národní akce, a dojde tak k dalším nákladům na konzervaci těchto projektů ve výši 2 miliard korun, varuje Dobeš. 

O dalších 100 miliard korun pak ministerstvo přijde i tím, že kvůli zastavení plánování a přípravě na další roky bude omezeno čerpání z fondů EU i v dalším programovacím období, které začne v roce 2014. 

„Pokud škrtnete korunu na dopravě, můžete škrtat dvě až tři koruny z peněz Evropské unie,“ nechal se slyšet ministr. 

Schopnost čerpat ohrožena tak jako tak 

V případě, že ministerstvu dopravy vláda přisoudí objem finančních prostředků, který bude odpovídat původnímu rámci výdajové kapitoly rezortu, dojde podle Dobeše k ohrožení schopnosti ministerstva čerpat peníze z OPD ve výši 19 miliard korun. 

„I tento krok však povede k pozastavení všech staveb realizovaných z národních zdrojů, jejich konzervaci a omezení projektové přípravy do budoucna. Rámec neumožní ani vyrovnání se se současnými, již zasmluvněnými (tj. nelze je vypovědět) stavbami,“ píše se v tiskové zprávě. 

Již nasmlouvané projekty je navíc třeba realizovat co nejrychleji, protože každé zpoždění znamená jejich prodražení, upozornil navíc Dobeš. 

Jak ministr sdělil ČTK, v ideálním případě by ministerstvo od státu každoročně potřebovalo 48 miliard korun. 

Další miliardy

Jestliže vláda navýší rozpočet kapitoly rezortu dopravy o minimálně 7 miliard korun, prostředky v rámci OPD bude podle ministra reálné vyčerpat. 

„Takový rámec již také dovolí nezbytnou přípravu tzv. náhradních projektů, na které bude možné převést případné nezpůsobilé prostředky z EU z dříve nerealizovaných staveb,“ uvádí také zpráva. 

Škrtat chceme, ale všude 

Ministr Dobeš ještě před jednáním vlády avizoval, že jeho ministerstvo je na škrty připraveno a počítá s nimi. Na druhou stranu požaduje, aby výrazné úspory nepostihly pouze dopravu.  

Krácení peněz se ministerstva totiž podle Dobeše dotklo již v loňském roce. „Požadujeme proto, aby byla dodržena koaliční smlouva a aby úsporná opatření nesly rovnoměrně všechny kapitoly,“ řekl ministr. 

V případě, že by se tak nestalo, podle ministra nehrozí pouze ztráty v podobě nevyčerpání evropských dotací.  

„Další riziko představují i náklady spojené s již dříve zasmluvněnými projekty, nemluvíme zatím vůbec o vypisovaných dotacích včetně té na zajištění železniční dopravní dostupnosti, o provozu železnice, o předfinancování krajů ani třeba o příspěvku na údržbu komunikací hlavnímu městu Praze. Zcela stranou pak nechávám takové souvislosti jako je  propouštění stavebních dělníků a mnohé další,“ vysvětlil ministr.