Dobeš kritiku za pochybení v eurodotacích odmítá, viní minulé vedení a kraje

zdroj: MŠMT.

Ministr školství Josef Dobeš trvá na tom, že za pochybení v některých projektech v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na něž během auditu narazila Evropská komise, nemůže on, ale předchozí vedení sekce fondů EU na ministerstvu, Ministerstvo financí a některé kraje. Jejich zástupci ale nesouhlasí, ke spoluzodpovědnosti by se podle nich měl přihlásit i ministr.

Podle Josefa Dobeše (VV) hlavní vinu za nedostatky v některých projektech v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), na něž v minulých dnech poukázal audit Evropské komise (EurActiv 30.12.2011), nenese současné vedení rezortu školství, ale především jeho bývalí pracovníci v čele s exředitelem sekce fondů EU Janem Vitulou (TOP 09), Ministerstvo financí a dvojice krajů. Ministr to uvedl na včerejším (3. ledna) setkání s tiskem. 

„Devadesát procent výtek se týká projektů z let 2008 až 2009,“ řekl.  

Může za to Kalousek a kraje 

Audit, který nechala provést Evropská komise, si vzal na mušku například projekty, které se zaměřovaly na reformu terciárního vzdělávání a státní maturity, e-learningové vzdělávání nebo na projekty některých vysokých škol – třeba Univerzity Jana Evangelisty Purkyně či Slezské univerzity v Opavě. 

Brusel se pak pozastavil především nad pravidly odměňování realizačního týmu, nepřípustným dělením zakázek, nastavením kvalifikačních předpokladů ve výběrových řízeních, porušováním nestrannosti při výběru projektů nebo nad opomínáním kontrol přímo na místě.

Jelikož byla poslední jmenovaná pochybení zachycena u projektů, které spravují kraje – Ústecký a Středočeský, odpovědnost je tak podle Dobeše na nich. 

Kromě nich prý svůj podíl viny nese i Ministerstvo financí, které v současné době řídí Miroslav Kalousek (TOP 09). Za objevená pochybení, která mají co do činění s kontrolním systémem, může podle Dobeše kontrolní orgán PAS, který je metodicky řízen právě Kalouskovým rezortem. Při jeho kontrolách se totiž na zmíněné chyby nepřišlo. 

Ministr financí se ale již minulý týden nechal slyšet, že zjištěné nedostatky jsou „výsledkem nekvalifikovaného řízení, ba dokonce výsledkem naprostého nepochopení řízení nezbytných procesů čerpání ze strukturální fondů.“  

V podobném duchu se vůči Dobešovým obviněním ohradil i zmiňovaný Jan Vitula, který za hlavního strůjce problému označil ministrovu chaotickou personální politiku (na pozici vrchního ředitele sekce řízení operačních programů EU se za Dobešova působení vystřídalo již pět osob s tím, že poslední v úřadu vydržel pouhých osm dní). 

Spoluzodpovědnost 

Proti vyjádření ministra Dobeše, která na adresu krajů zazněla na včerejší tiskové konferenci, se ohradil senátor a náměstek středočeského hejtmana Marcel Chládek (ČSSD). „Je pravda, že spoustu vytýkaných projektů skutečně vzniklo před ministrem Dobešem, ale to z něj přeci nesmývá spoluzodpovědnost,“ řekl EurActivu.  

„Audit totiž ministerstvu vyčetl neschopnost kontrolovat nastavené procesy a drtivá většina připomínek, které zpráva obsahuje, se týká procesních chyb MŠMT,“ dodal.

Podle Chládka se audit Evropské komise při kontrole zaměřil na tři subjekty – MŠMT a dva kraje, které byly podle jeho názoru vybrány cíleně. „Ústecký kraj patří mezi kraje, kterým se nejlépe daří čerpat evropské peníze, a Středočeský kraj, je kraj, kterému bylo při kontrolách ještě ze strany MŠMT vyčítáno, že je příliš přísný při posuzování žádostí“. 

Se slovy ministra Dobeše nesouhlasí ani zástupci Ústeckého kraje. „Ohrazujeme se proti nepravdám, které zazněly na tiskové konference a které převzala některá média," řekla EurActivu Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí Ústeckého kraje.

„Údajné dělení zakázek, o kterém se také mluvilo, se netýká Ústeckého kraje jako příjemce dotace, ale jednotlivých příjemců v rámci globálního grantu," dodala.

Už jsme začali 

A co bude dál? Podle ministra Dobeše rezort nyní čeká na doručení oficiální zprávy Evropské komise. Výsledky auditu, které má již nyní k dispozici, jsou totiž pouze předběžné. Jakmile zpráva dorazí, ministerstvo bude mít dva měsíce na to, aby na dokument patřičně zareagovalo a představilo nápravná opatření. 

Ministr ale EurActivu řekl, že „některé věci jsou už vyřešené.“ Například kritika Evropské komise, že Středočeský kraj neprováděl kontroly na místě projektu.  

Pro OP VK bylo vyčleněno 53 miliard eur, což představuje přibližně 6,8 % veškerých prostředků, které má Česká republika ve fondech EU k dispozici. Podpora odchází na projekty, které slouží ke zkvalitňování a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojování do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Mohou se o ní ucházet školy, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další.

Stanoviska: 

Podle Jana Dvořáka z odboru komunikace Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rezort situaci kolem OP VK „dlouhodobě aktivně řeší stejně jako u dalších operačních programů, které vykazují určité obtíže.“ „V tuto chvíli je klíčové, že jsou nastaveny takové postupy a mechanismy, aby bylo možné odvrátit případné škody. Odhalení problémů jen dokládá, že kontrolní mechanismy fungují,“ uvedl Dvořák. 

„Šestý rok nemáme spolehlivý systém kontroly. Nepomůže, že ministr Dobeš svádí chyby na ministra Kalouska a bývalého náměstka Vitulu, kteří jsou v T0P09. Skutečností je, že s čerpáním mají problém už čtyři resorty, tedy doprava, životní prostředí, průmysl a školství. V nesnázích jsou dva regionální fondy, kde padla obvinění,“ myslí si europoslanec Jiří Havel (ČSSD; S&D).