Deset let v EU: členství je znát na každém kroku, ať se to komu líbí nebo ne

zdroj: ShutterStock.

Tento článek je součástí Special reportu: 10 let ČR v Evropské unii

Bilancovat deset let členství Česka v EU není jednoduché. Pohled do statistik či průzkumů přesto říká, že to bylo úspěšné desetiletí. Jednotný trh, volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu ekonomice prospěly. Stačí se podívat na čísla o zahraničním obchodu.

Hned v roce 2004, kdy Česko do unie vstoupilo, stoupl vývoz o 26 procent, za posledních deset let více než dvojnásobně. Firmám vstup prospěl a totéž lze říci o městech a obcích, pokud dokázaly využít peníze z eurofondů. Více slyšet jsou však stížnosti na bující byrokracii, pro někoho je tento pojem synonymem Bruselu. Kritikům je možné nabídnout i jiný závěr. 

Podle České podnikatelské reprezentace při EU je Česko premiantem v přidávání administrativní zátěže nad rámec požadavků EU. Většina lidí včetně politiků ale chápe unii jako zdroj peněz. Což se pro některé stalo i osudným. S financemi, jež nám EU nabízí, jsme se ani za deset let nenaučili zacházet. 

Češi odsáli z Evropské unie půl bilionu korun. Zatím 

Přibližně 430 miliard korun přiteklo do České republiky od vstupu do Evropské unie. Jde o součet více než šedesáti miliard korun, které přišly ve finančním období 2004 až 2006, a 368 miliard korun, o jejichž proplacení zažádalo Evropskou komisi ke 3. dubnu ministerstvo financí. Druhá částka představuje 53 procent z celkové nabídky 698 miliardy korun na léta 2007 až 2013. Obě období ještě nejsou uzavřena.

Prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti, jejichž přidělováním sleduje unie dorovnání ekonomických a sociálních rozdílů v regionech členských států, měly od začátku tábory příznivců a odpůrců. První skupina zdůrazňovala, že jde o nezanedbatelný stimul, který povzbudí hospodářský růst. 

Za pravdu jim dal boj s finanční, ekonomickou a dluhovou krizí. Druhý šik trvá na tom, že bruselská štědrost deformuje hospodářskou soutěž, mrhá penězi a vytváří prostor pro korupci. Jejich výhrady potvrzují často až bizarní příběhy o tom, co se kde za unijní dotace postavilo a pořídilo. 

Tok peněz z unie bude pokračovat do roku 2020

Nemá smysl hrát si na soudce, tok peněz z unie bude pokračovat. A to přinejmenším do roku 2020. Jisté je, že programové období 2007 až 2013 umožnilo ukončení zhruba třiceti tisíc projektů, dalších přes dvacet tisíc záměrů se provádí. Vzniklo více než 75 tisíc nových pracovních míst, postaveno či opraveno bylo 1800 kilometrů silnic a dálnic.

Snaha rozdělovat fondy z peněz EU pokud možno nezávisle a z více míst vyústila v uplynulých sedmi letech v absurdní počet osmnácti operačních programů v české gesci. „Všechny poznatky, dobré i špatné, chceme využít k tomu, abychom v začínajícím období opět neprocházeli slepé uličky a neopakovali chyby,“ ujišťuje první náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun. Rezort je národním koordinátorem čerpání prostředků. 

Celý článek najdete na webu E15.cz.