Dánsko produkuje nejvíc odpadu v EU

Objem vyprodukovaného obecního odpadu se v roce 2008 v jednotlivých zemích EU výrazně lišil. Jeden Čech po sobě průměrně zanechal 306 kg a jeden Dán 802 kg. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) produkce odpadků v Unii celkově vzrůstá.

Podle nejnovějších údajů z roku 2008 vyprodukuje občan EU v průměru 524 kg odpadu, což je o dvě kila na osobu více než v předchozím roce.

Mezi lety 2007 a 2008 vzrostla produkce obecního odpadu v 17 členských zemích a poklesla jen v deseti. Největší meziroční nárůst zaznamenala Malta – každý občan ostrovního státu po sobě zanechal o celých 46 kg víc odpadu než v roce 2008. V Německu stoupla produkce o 17 kg na osobu.

Obecní odpad je termín pro smetí, které pochází z domácností a malých podniků. Zemědělský a průmyslový odpad do této kategorie nespadá. Evropská agentura pro životní prostředí předpovídá, že produkce obecního odpadu mezi roky 2005 a 2020 stoupne o čtvrtinu. Příčiny mohou být podle odborníků různé povahy. Roli mohou hrát demografické změny, zvýšení ekonomické aktivity, technologické inovace či změna životního stylu. Odborníci varují, že stále se zvyšující spotřeba a produkce může převážit nad přínosy nových postupů při zpracování odpadků.

Recyklace: nárůst o 1 %

Co se týče recyklování či kompostování odpadu v roce 2008, Unie dosáhla 1% pokroku. Naopak zatížení skládek se zmírnilo o 2 %. Celkové množství odpadu, který byl spálen, zůstalo beze změny.

V jednotlivých zemích se však obejmy odpadu, jenž zůstane na skládkách, nebo projde recyklací, výrazně liší. Například Estonci recyklovali v roce 2008 o 10 % méně a o 11 % více odpadků sváželi na skládky. Analogický 7% posun nastal v Lotyšsku.

Irsko bylo v roce 2007 po Dánsku, které žebříček s 802 kg „vede“, druhým největším producentem odpadu na osobu. O rok později Irové svou produkci omezili o 53 kg a přenechali druhé místo Kypru, kde po sobě občané v průměru zanechají 770 kg. Irsko je nyní na třetí příčce se 733 kg na osobu.

V recyklování a kompostování jsou na tom nejlépe Rakušané. V roce 2007 zpracovali jedním ze způsobů 59 % odpadu. V následujícím roce již o celých 10 % více. Lucembursko dokonce recyklaci meziročně zintenzivnilo o 17 %.

Bulharsko dodnes sváží na skládky celých 100 % svého odpadu. V Rumunsku na tom nejsou s 99 % o moc lépe. Bulhaři zatím řeší problém tím, že odpad lisují do balíků a čekají, až budou stát technická zařízení, která by umožnila ekologičtější nakládání s odpadky.