ČR s navýšením rozpočtu EU na rok 2013 souhlasí

zdroj: Rada EU.

Evropská komise minulý týden (27. března) předložila návrh na navýšení rozpočtu EU na letošní rok. Není v něm totiž dostatek peněz, a to hlavně na financování kohezní politiky. Právě z ní významně čerpá i Česká republika, která navýšení rozpočtu na rozdíl například od Velké Británie podporuje. Podle informací EurActivu česká vláda do evropského rozpočtu pošle navíc 3 miliardy korun.

Poté, co byl v prosinci loňského roku schválen rozpočet EU na rok 2013, získal Evropský parlament záruku Komise a Rady EU, že případné schodky budou napraveny. Na základě této dohody Evropská komise požádala o dodatečných 11,2 miliard eur (EurActiv 29.3.2013).

Většina těchto prostředků má jít na financování kohezní politiky, která představuje přes 45 % celkového rozpočtu EU na rok 2013. Právě navýšení financí v této oblasti podporuje i Česká republika. EurActivu to sdělila Veronika Lukášová z Ministerstva financí. Konkrétně by se mělo jednat o 9 miliard eur.

„Česká republika navýšení rozpočtu EU podporuje, a to i přes povinnost se na navýšení podílet v rámci svých odvodů,“ uvedla Lukášová. Pokud by byl evropský rozpočet skutečně navýšen o 11,2 miliard eur, musela by do něj Česká republika dodatečně odvést 3,1 miliard korun (přibližně 120 milionů eur).

Česká vláda ale v tomto roce očekává významné čerpání prostředků z kohezní politiky EU. Příjmy České republiky z navrhovaného navýšení rozpočtu EU se tak podle Ministerstva financí očekávají mnohem vyšší než náklady na dodatečný příspěvek.

V současném programovacím období 2007-2013 má Česká republika možnost vyčerpat v rámci kohezní politiky celkem 26,7 miliard eur. V příštím období by jí podle návrhu, na kterém se dohodla Evropská rada, ale jenž odmítnul Evropský parlament, mělo připadnout celkem 20,5 miliard eur (EurActiv 11.2.2013).

Není však jisté, v jaké podobě bude konečný rozpočet na období 2014-2020 schválen. Právě navýšení prostředků na tok 2013 je jednou z podmínek Evropského parlamentu.

Návrh Komise na doplnění rozpočtu musí nejdříve kvalifikovanou většinou schválit Rada EU, poté o něm bude hlasovat Evropský parlament. Někteří jeho členové ho ale kritizují, protože navýšení nepokryje veškeré chybějící platby.