ČR přestane dorovnávat slovenské důchody

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Česko přestane vyplácet vyrovnávací příspěvek důchodcům, kteří za Československa pracovali na Slovensku, a jejich penze je tak nižší. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které o celé věci rozhodlo, tak reagovalo na rozsudek Soudního dvora EU, který Česku pravomoc rozhodovat o dorovnávání důchodů potvrdil. Nařídil mu ale, aby stejným způsobem přistupovalo ke všem členským státům EU.

„V souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora EU bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nuceno zrušit dosavadní úpravu k dorovnávání nižších slovenských důchodů, neboť ve světle uvedeného rozhodnutí byl zjevně diskriminační, a v současnosti proto nemůže Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) o žádostech rozhodovat kladně,“ uvedla tisková mluvčí rezortu Viktorie Plívová

Ministerstvo tak reagovalo na nedávný rozsudek Soudního dvora EU, který Česku potvrdil jeho kompetenci rozhodovat o tom, zda bude starobní důchody penzistům, kteří v době Československa pracovali na Slovensku, dorovnávat.  

Zdůraznil ale, že v případě, že se tak bude dít, nesmí docházet k diskriminaci obyvatel z ostatních členských států EU. Jinými slovy vyrovnávací příspěvek k důchodům se musí vyplácet všem bez rozdílu.

„Soudní dvůr poukázal na možnost napravit diskriminaci mezi českými občany a ostatními ´evropskými´ občany tím, že by se nadále žádné dorovnávání neposkytovalo, a to ani občanům České republiky,“ vysvětluje Plívová. 

Hlavním důvodem jsou podle ministerstva vysoké finanční náklady, které by Česko muselo vynakládat na dorovnání důchodů všech občanů (bez ohledu na jejich občanství), jež dříve pracovali v Československu. Náklady, které se mohou vyšplhat až ke 100 miliardám korun, by se tak podle Plívové mohly odrazit ve státním rozpočtu a případně i na pojistném. Ministerstvo proto připraví návrh zákona, který by takové vyrovnání vyloučil. 

Podle informací ČTK průměrný slovenský starobní důchod činil letos ke konci prvního čtvrtletí 360 eur, což v přepočtu představuje 8.789 korun. Průměrný důchod v České republice dosahuje 10.511 korun. 

Případy nižšího vyplácení důchodů na Slovensku v minulosti několikrát řešil Ústavní soud a většinou dával za pravdu penzistům. 

Dorovnávání důchodů začalo před třemi lety na rozhodnutí tehdejší ministra práce a sociálních věcí a současného premiéra Petra Nečase (ODS). Nečas tehdy avizoval, že problém mohl být vyřešen už dávno před vstupem České republiky do EU (na jaře roku 2004). Do té doby mu totiž nebyla věnována dostatečná pozornost.

„Odpověď Soudního dvora EU byla směřována Nejvyššímu správnímu soudu. Pro další vývoj může být významná i reakce tohoto soudu, případně dalších soudů, jejichž rozhodnutí budou pro administrativní orgány závazná,“ dodala mluvčí Plívová.