ČR před předsednictvím posiluje spolupráci s mezinárodními experty

Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra podepsal 30. září smlouvu o členství ČR v instituci Breugel.

Breugel vznikla v roce 2004 a od svého založení se zaměřuje hlavně na publikování otevřených analýz a pořádání konferencí především v oblasti evropského hospodářství. Breugel je politicky neutrální think-tank a svou činností se snaží přispět ke tvorbě evropské hospodářské politiky.

Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra podepsal smlouvu o členství ČR v Breugel 30. září.  Od letošního října tak bude moci ČR využívat všech služeb, které Breugel nabízí. Jedná se především o vypracovávání analýz a odborných studií mezinárodních kvalit.

Pro ČR bude důležitá spolupráce s Breugel  hlavně vzhledem k nadcházejícímu českému předsednictví v Radě EU. Česko by mohlo požádat Breugel o zpracování analýz nebo odbornou pomoc zejména v oblasti mobility na trhu práce v souvislosti s chystanou konferencí „Největší rozšíření EU: pět let poté“. Další možná spolupráce by se mohla týkat Lisabonské strategie po roce 2010, protože ČR bude během předsednictví hostit zasedání Národních Lisabonských koordinátorů.

Spolupráci s Breugel bude koordinovat útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. ČR bude moci využít vazeb Breugel na další mezinárodní instituce a výzkumná pracoviště jako je Mezinárodní měnový fond (IMF), Světová banka (WB), Světová obchodní organizace (WTO) nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).