ČR obhájila celosvětové první místo v podmínkách pro zahraniční obchod

Doing Business

© Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Vladimír Bärtl zahájil konferenci k publikaci Doing Business 2017. Na setkání představila zástupkyně Světové banky Rita Ramalho hlavní závěry žebříčku k podnikatelskému prostředí v České republice. ČR se v letošní roce umístila na 27. místě na světě.

V posledních šesti letech celkové pořadí České republiky v tomto prestižním žebříčku prakticky stále stoupá, ačkoliv se v posledních dvou letech změnila metodika hodnocení z pohledu Světové banky, která si vyžádala drobné korekce v celkovém pořadí.

„Jsem rád, že k výraznému zlepšení došlo právě u těch indikátorů, které spadají do gesce MPO. Konkrétně jde o oblasti Zavedení elektrické energie a Zahraniční obchod. V prvním případě jde o posun o 29 příček, a to ze 42. na 13. místo. Ocitli jsme se tak před Velkou Británií či před všemi dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky. A v podmínkách pro zahraniční obchod jsme už druhý rok celosvětově nejlepší,“ uvedl náměstek Vladimír Bärtl.

Ten dále zkonstatoval, že příznivé umístění ve výše uvedených ukazatelích je také důsledkem velmi intenzivní spolupráce pracovníků MPO a příslušných expertů se zástupci Světové banky v průběhu celého roku. Značný posun udělala ČR i v oblasti placení daní z nelichotivého 122. místa na 53. pozici.

„V celkovém hodnocení jsme se umístili na 27. místě před Holandskem či Švýcarskem, tedy zeměmi, jejichž podnikatelské prostředí rozhodně nemůže být považováno za podnikatelsky nepřátelské. Ještě v roce 2014 jsme přitom byli na 75. místě. Ne ve všech základních kritériích je ale naše země hodnocena tak, jak bychom si představovali. Ještě lepší umístění nám dosud kazí především byrokracie v oblasti získávání stavebních a dalších povolení,“ uvedl ministr Jan Mládek v editorialu do publikace Doing Business v České republice 2017.

Žebříček Doing Business Světové banky každoročně srovnává a hodnotí právní předpisy, které regulují podnikání a zaměřuje se na malé a střední podniky. Poprvé byla publikace vydána v roce 2003. V letošním 14. ročníku bylo vyhodnoceno 190 ekonomik. Studie na základě přehledného systému 10 indikátorů vyhodnocuje snadnost podnikání v téměř všech zemích světa. Data pocházejí ze čtyř informačních zdrojů, kterými jsou: Respondenti publikace Doing Business, relevantní zákony a regulace, vlády ekonomik, které Doing Business pokrývá, a regionální pracovníci Světové banky.