ČR má výhrady k fondu EU, který podpoří dopravní koridory

Siim Kallas, komisař pro dopravu, Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR; zdroj: Ministerstvo dopravy ČR.

Česku a dalším novým členským zemím EU se nelíbí návrh Komise, který počítá s přesunutím 10 miliard eur z Fondu soudržnosti do nově vznikajícího infrastrukturního nástroje CEF. Komisař pro dopravu Siim Kallas po pražské schůzce s ministry těchto zemí dal sice najevo vůli k nalezení kompromisu, ale zdůraznil, že Komise považuje CEF za svou prioritu a to včetně přesunu 10 miliard.

Ministři dopravy V4 a dalších zemí střední a východní Evropy včera v Praze ladili společné stanovisko pro jednání o budoucím nastavení evropských fondů včetně tzv. Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Podle návrhu Evropské komise z října 2011 se z tohoto nového fondu mají po roce 2013 financovat významná propojení v síťových odvětvích, jako jsou doprava, energetika a telekomunikace.

CEF má disponovat částkou 50 miliard eur. Na financování projektů v oblasti dopravy (podpora má směřovat na dostavbu nebo modernizaci chybějících silničních nebo železničních propojení evropského významu, ale také podporu inteligentních dopravních systémů) má jít 31,7 miliard euro, 9,1 miliard směřuje do energetických sítí a 9,2 miliard euro do rozvoje budování datových sítí a elektronizace.

Součástí rozpočtu CEF na dopravu (zmiňovaných 31,7 miliard) je ovšem také 10 miliard euro, které sem Komise navrhuje převést z Fondu soudržnosti (Kohezního fondu), což se novým členským zemím jako jsou Česká republika nebo Polsko příliš nezamlouvá.

Kohezní země se bojí ztráty alokace

Oněch 10 miliard euro je sice vyhrazeno pouze kohezním zemím (tj. těm, ve kterých je HDP na hlavu nižší než 90 %), ale nikde není zaručeno, že na ně s konkrétními projekty také dosáhnou. Zatímco v současném rozpočtovém období (2007-2013) má každý stát dopředu alokovanou částku, kterou může z evropských fondů vyčerpat, v CEF bude rozhodovat úspěšnost jednotlivých projektů.

Za administraci fondu má být odpovědná Evropská komise a projektové žádosti budou muset žadatelé směřovat přímo do Bruselu, kde jejich projekty budou soutěžit s projekty z ostatních zemí. Oproti současnému programovacímu období 2007-2013, ve kterém si Česko a další méně vyspělé členské země administrují programy podpory samo, jde tedy o velkou změnu.

„Máme k tomu velmi rezervovaný postoj,“ řekl na adresu přesunu 10 miliard eur do Nástroje pro propojení Evropy ministr dopravy Pavel Dobeš. „Není totiž jasné, zda projekty, které v CEF neuspějí, bude možné poté financovat z Kohezního fondu,“ vysvětlil obavy rezortu a dodal, že jako problematické vnímá Česká republika také míru kofinancování podpořených projektů ze státního rozpočtu, která má podle něj být v případě CEF výrazně vyšší než v případě Fondu soudržnosti, nebo neuznatelnost DPH jako nákladu.

Česko spolu se svými partnery z V4 a dalších nových členských zemí hodlá s Komisí o věci dále jednat.

Kallas: Nic vám nebereme, naopak přidáváme

„Polsko CEF podporuje, přesun z Kohezního fondu do ale CEF nikoli. Jsme však na začátku jednání a věřím, že dospějeme ke kompromisu,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání ministrů V4 a dalších nových členských zemí ministr dopravy Polska Slawomir Nowak.

Nové členské země (a ČR není výjimkou) infrastrukturní fond vnímají jako pokus starých členských zemí, jak z evropského rozpočtu v době všeobecného utahování opasků získat co nejvíc (EurActiv 29.11.2011).

Komisař pro dopravu Siim Kallas ale takovou interpretaci odmítá. „Vysvětlil jsem kohezním zemím, že z kohezních prostředků nic nebereme, naopak přidáváme,“ řekl v souvislosti s vyhrazením 10 miliard z Fondu soudržnosti na projekty řízené v rámci CEF. Komisař dodal, že vznik CEF považuje Evropská komise za svou velkou prioritu. „Nemáme jiný nástroj, který by umožňoval propojení východu a západu Evropy,“ uvedl.

Kallas dodal, že Komise hodlá při jednání usilovat o vytvoření „takových mechanismů, aby nikdo nepřišel zkrátka a všichni naopak získali“.