ČR má prvního generálního advokáta Soudního dvora EU, stal se jím Michal Bobek

zdroj: ShutterStock.com; autor: Africa Studio.

Historicky první český kandidát na generálního advokáta Soudního dvora EU Michal Bobek uspěl při slyšení před unijním Výborem expertů. Své funkce se ujme v říjnu letošního roku a bude v ní působit šest let. Generální advokáti jsou nestranní a nezávislí odborníci, kteří předkládají Soudnímu dvoru EU odůvodněné návrhy rozhodnutí.

Česko může slavit. Poprvé od svého vstupu do EU v roce 2004 bude mít vlastního generálního advokáta Soudního dvora EU. Profesor evropského práva Michal Bobek, jehož kandidaturu na začátku roku schválila vláda, totiž uspěl při slyšení před unijním Výborem expertů.

„Výbor ve své zprávě vyzdvihuje zejména zkušenosti kandidáta v soudní praxi, jeho jmenování ad hoc soudcem Evropského soudu pro lidská práva a znalost procedur a analytických metod Soudního dvora EU,“ informovalo novináře Stálé zastoupení České republiky při EU.

Michal Bobek v současné době působí jako řádný profesor evropského práva na College of Europe v belgických Bruggách a také jako výzkumný pracovník Institutu evropského a srovnávacího práva při Právnické fakultě Univerzity v Oxfordu.

V oboru práva získal několik vysokoškolských titulů, a to na Univerzitě Karlově v Praze, v Cambridge, Oxfordu a Florencii. Začínal jako advokát a poté pracoval na Nejvyšším správním soudu. Později se věnoval akademické a vědecké činnosti v České republice, Itálii, Velké Británii a Slovensku. Bobek hovoří plynně anglicky, francouzsky a německy. Nikdy nebyl členem žádné politické strany či hnutí.

Funkce generálního advokáta, který musí být nestranný a nezávislý, je významná, protože soudu předkládá odůvodněné návrhy rozhodnutí. Jeho posudky jsou veřejné a soud se jimi zpravidla řídí.

Soudní dvůr EU měl donedávna celkem osm generálních advokátů s tím, že pět z nich pocházelo z velkých členských států (Německo, Francie, Velká Británie, Španělsko a Itálie) a zbývající tři pozice rotovaly v pevně stanoveném pořadí mezi ostatními členskými státy EU. Od 7. října letošního roku se počet generálních advokátů navýší na jedenáct. Před dvěma lety bylo jedno místo přiřčeno Polsku a o zbývající dvě se bude dělit zbytek EU včetně České republiky.

Bobkovo jmenování musí po kladném stanovisku Výboru expertů ještě potvrdit Mezivládní konference členských států na úrovni Stálého zastoupení při EU. Bobek započne své šestileté funkční období s největší pravděpodobností v říjnu letošního roku.

Autor: Lucie Bednárová