ČR má podle EU zefektivnit trh práce a systém vzdělávání

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso; zdroj: Evropská komise

Evropská komise včera (30. května) vydala doporučení pro členské státy, s jejichž pomocí by měly zlepšit svou ekonomickou situaci. V případě České republiky se Brusel zaměřil například na penzijní reformy. Řadu připomínek má také k fungování českého školství a trhu práce, což jsou oblasti, na které Unie klade v boji se současnou krizí velký důraz.

Evropská komise včera zveřejnila soubor dokumentů, ve kterých jednotlivým členským státům EU doporučila, jaká opatření by měly v nejbližší době přijmout pro dosažení lepších ekonomických výsledků.

O návrzích Komise by měla na svém červnovém zasedání hlasovat Evropská rada. Jedná se o významný krok v rámci tzv. Evropského semestru, kdy Komise hodnotí národní reformní programy jednotlivých zemí. Ty by měly evropským ekonomikám pomoci na cestě ze současné hospodářské a ekonomické krize.

Jak na včerejší tiskové konferenci prohlásil předseda Evropské komise José Manuel Barroso, stav veřejných financí se v Evropě dostává do lepšího stavu a evropská ekonomika se začíná vracet do rovnováhy. Upozornil však, že EU nemá zdaleka vyhráno a musí „zdvojnásobit své úsilí“ a jít v potřebných reformách „dále a rychleji“.  

Doporučení pro ČR

doporučeních pro Českou republiku se Brusel zaměřil zejména na plánované penzijní reformy, fungování státní správy, boj s korupcí nebo způsob využívání peněz z evropských fondů. Konkrétně například Komise vyzvala k tomu, aby Česko přijalo dlouho očekávaný zákon o státní správě nebo přijalo změny v daňové politice.

Řadu připomínek má exekutiva také k fungování českého systému vzdělávání a pracovního trhu. Podle EU jsou to totiž oblasti, které významně ovlivňují dlouhodobé výsledky státní ekonomiky, a v boji se současnou krizí na ně klade zvláštní důraz.

„Pozornost bychom měli věnovat zejména nezaměstnanosti, a to zvláště nezaměstnanosti mladých lidí. Její současná úroveň není akceptovatelná,“ uvedl na tiskové konferenci Barroso.

Celková míra nezaměstnanosti je v České republice pod evropským průměrem a nezaměstnanost mužů je dokonce čtvrtá nejnižší v celé Unii (5,5 %). Komise ovšem upozornila na to, že ženy s dětmi nebo další specifické skupiny jen těžko hledají na trhu práce odpovídající uplatnění.

Tento problém se objevil již v doporučeních Evropské unie z roku 2011 a česká vláda na tyto výtky reagovala reformami, které zavedly větší flexibilitu v čerpání rodičovské dovolené a usnadnily fungování firemních mateřských školek. Jak ale Komise zdůraznila, je třeba zajistit, aby z těchto výhod mohly čerpat i rodiče s nižšími příjmy a aby byla zajištěna dostatečná kvalita předškolní výchovy dětí.  

Vláda také přijala několik opatření, která zvýšila flexibilitu pracovního trhu například prostřednictvím usnadnění pravidel pro dočasný pracovní poměr. Podle doporučení Komise by měla Česká republika v tomto trendu pokračovat a zaměřit se především na oblast zaměstnávání mladých lidí a znevýhodněných skupin, které by měly mít možnost dále se vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci. Zefektivnit by se mělo také fungování úřadů práce.   

Jak lépe na školství

Komise Česku doporučila i řadu opatření v oblasti vzdělávání. ČR by měla například navýšit rozpočet určený pro resort školství. V této oblasti se totiž nachází pod evropským průměrem, a to především v případě základního vzdělávání.

Exekutiva například upozornila na zhoršující se výsledky žáků českých základních škol ve srovnávacích testech mezi jednotlivými členskými státy.  Jednou příčin pro tento trend může být podle ní neschopnost škol vyrovnávat rozdíly mezi žáky pocházejícími z různých sociálních prostředí.

V tomto případě prý nepomůže důkladnější srovnávací testování na českých školách, které chce vláda zavést. Pozitivně se však Komise dívá na snahu České republiky postupně snižovat rozdíl mezi výběrovými a „obyčejnými“ školami například prostřednictvím minimálních vzdělávacích standardů. Ty by měly dobře prospívající žáky motivovat k tomu, aby v tak velké míře jako dnes neodcházeli právě na „výběrovky“.

Evropská komise také Česku doporučuje zlepšit systém hodnocení vysokého školství, na kterém by se měly zakládat výrazné změny v systému terciárního vzdělávání. Financování škol by mělo podle EU více záviset na tom, jakých dosahují výsledků a jak kvalitní vzdělání poskytují.