ČR má nového zástupce velvyslance při EU

@ShutterStock.com/Juraj Kovac

Velvyslanec Jaroslav Zajíček, nový zástupce stálého představitele ČR při Evropské unii, se ujal funkce 1. srpna 2016. 

Velvyslanec Zajíček zastupuje velvyslance Martina Povejšila ve funkci vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu. Zároveň je stálým představitelem ČR ve Výboru stálých zástupců členských států (COREPER I) v rámci Rady Evropské unie. Spolu se svými protějšky z ostatních členských států Unie projednává zásadní otázky evropské politiky a legislativy v oblastech, jako jsou mj. průmysl a vnitřní trh, energetika, telekomunikace, doprava, zemědělství, životní prostředí, sociální věci, školství či věda a výzkum.

Jaroslav Zajíček je karierní diplomat, do července 2016 působil jako zástupce velvyslance ČR v USA. V minulosti strávil více jak 6 let v Bruselu jako vedoucí kanceláře velvyslance při EU, člen kabinetu českého komisaře a vedoucí oddělení sektorových politik na Stálém zastoupení ČR při EU.

Více informací o stálém představiteli ČR ve výboru COREPER I.

zdroj: MZV