ČR má k cíli pro počet dětí v jeslích výhrady

Zdroj: Evropská komise.

Ministři práce a sociálních věcí budou dnes dopoledne v Bruselu řešit jak zvýšit zaměstnanost matek s malými dětmi. Součástí takzvaného Paktu pro rovné postavení žen a mužů se mají podle informací EurActivu stát i Barcelonské cíle, které mimo jiné počítají s navýšením počtu nejmenších dětí v „zařízeních kolektivní péče“ na 33 %. Česká republika má ale pochybnosti.

V principu proti navyšování počtu jeslí a dalších zařízení péče o nejmenší nejsme, ale nejsme si jisti, jestli stanovování cíle na evropské úrovni je tou nejlepší cestou. Tak by se podle informací EurActivu daly shrnout námitky České republiky proti zakotvení tzv. Barcelonských cílů do kontextu strategie Evropa 2020. Otázkou se mají dnes v Bruselu zabývat ministři práce a sociálních věcí.

Barcelonské cíle přijala Evropská rada v roce 2002 a v roce 2006 se staly součástí Evropského paktu pro rovné postavení žen a mužů, jehož smyslem bylo podpořit participaci žen s malými dětmi na trhu práce. V rámci těchto cílů měly členské státy do roku 2010 poskytovat předškolní péči pro alespoň 90 % dětí od tří let do věku povinné školní docházky a alespoň pro alespoň 33 % dětí ve věku do tří let.

V řadě členských států včetně České republiky tato čísla ovšem v roce 2011 stále nejsou realitou a jak čeští vyjednavači říkají, ani zřejmě hned tak nebudou. Maďarské předsednictví, které má oblast sociálních věcí vysoko mezi svými prioritami, dnes ale bude usilovat o to, aby se Barcelonské cíle staly i součástí nového paktu (pro rovnost mezi ženami a muži), který má být přizpůsoben nedávno přijaté strategii Evropa 2020, konkrétně cíli zvýšit zaměstnanost v EU na 75 %.

Přestože Evropská unie nemá v oblasti sociálních věcí legislativní pravomoc a přijaté cíle jsou nezávazné, podle českých vyjednavačů by si státy neměly klást závazky, u nichž se dá očekávat, že je nesplní. Obávají se prý navíc i toho, aby v souvislosti s projednávanou reformou regionální politiky EU pro příští rozpočtové období po roce 2013, Evropská komise nepodmiňovala vyplácení některých dotací plněním těchto cílů.

K Barcelonským cílům měla Česká republika výhrady už před dvěma roky během českého předsednictví (tehdy měl agendu sociálních věcí na starosti nynější premiér Petr Nečas). Tehdy vláda upozorňovala na to, že by se státy neměly zaměřovat jen na počet „zařízení kolektivní péče“ a měly by brát v úvahu i jejich kvalitu.

Námitky má dnes Česko i k mlhavému termínu „zařízení kolektivní péče“, který evropské dokumenty nijak nevysvětlují. Není tudíž jasné, zda do něj započítávat pouze jesle a firemní školky, nebo i jiné formy péče o nejmenší.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který dnes v Bruselu Českou republiku zastupuje, by měl ale výzvu k novelizaci paktu pro rovnost žen a mužů, který ministři vyšlou Evropské radě, podpořit. Čeští vyjednavači totiž do textu nakonec prosadili formulaci, která má zajistit respektování „národních priorit a poptávky“ po zařízeních předškolní péče.