ČR již vyčerpala více jak 100 miliard korun z evropských fondů

Zdroj: Evropská komise.

Česká republika dosáhla v čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů hranice 100 miliard korun (120,7 miliard). Celkově může Česko v současném programovacím období vyčerpat až 753,4 miliard korun (26,7 miliard eur). Uvádí to pravidelná Měsíční monitorovací zpráva, kterou vydává Národní orgán pro koordinaci.

Pravidelnou Měsíční monitorovací zprávu o pokroku čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v současném sedmiletém programovacím období, které vyprší v roce 2013, vydává Národní orgán pro koordinaci (NOK), který zastřešuje všechny operační programy v České republice. Pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR). 

Zpráva vychází zpravidla vždy 23. den následujícího měsíce, za který je sestavována. Tentokrát se tak stalo již po čtyřicáté. 

A jaká jsou její hlavní sdělení?  

Od počátku programového období bylo ke 4. květnu v České republice podáno 63.321 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1.063,5 miliard Kč. Řídící orgány (u tématicky zaměřených OP to jsou rezortní ministerstva, u územně vymezených OP regionální rady regionů soudržnosti) a zprostředkující subjekty operačních programů rozhodly ve 27.747 případech o poskytnutí dotace v celkové výši 470,8 miliard korun. To představuje 62,5 % celkové alokace pro ČR na období 2007-2013.  

Konečným příjemcům byly na účet proplaceny prostředky v celkové výši 228 miliard Kč, tedy 30,3 % celkové alokace.

Česká republika předložila Evropské komisi certifikované (certifikace – proces faktického ověření správnosti prostředků, které již řídící orgány příjemcům proplatily) výdaje v celkové výši 120,7 miliard korun. V současném programovacím období může Česko dosáhnout až na 26,7 miliard eur, což představuje 753,4 miliardy korun. 

Podle 1. náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna se podařilo v průběhu dubna navýšit objem těchto (certifikovaných) výdajů o 24 miliard korun.  

„Začínají se projevovat výsledky nápravných opatření v programech, s nimiž pracujeme v systému zesíleného řízení rizik,“ vysvětluje Braun. Jako příklad uvádí Operační program (OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který se zaměřuje na zkvalitnění a modernizaci systémů vzdělávání a zlepšení podmínek ve vědě a výzkumu, kde objem meziměsíčně poskočil o 89,7 %. 

Další významný nárůst byl zaznamenán v OP Doprava (73,8 %) a u Integrovaného OP (37,7 %). 

Další úspěchy 

Minulý měsíc byl podle náměstka úspěšný i v oblasti tzv. velkých projektů, tedy těch, jejichž celkové náklady přesahují 50 milionů eur a u nichž žádosti schvaluje nejdříve řídící orgán příslušného OP a poté Evropská komise. V Česku se realizace takových projektů týká OP Doprava, OP Životní prostředí a OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

„Komise schválila první z velkých projektů programu Výzkum a vývoj pro inovace. Do té doby se sice zájemci mohli do příslušných projektů pustit, ale s rizikem, že pokud Komise projekt neschválí, výdaje si uhradí sami, bez pomoci Unie,“ řekl Braun, který měl na mysli projekt superlaseru „ELI (Extréme Light Infrastructure)“ o finančním objemu 6,8 miliard Kč, který evropská exekutiva schválila 20. dubna.