ČR chybovala v čerpání prostředků z fondů na migrační politiku EU

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: NRMA Motoring and Services.

Česko se dopustilo několika chyb v čerpání prostředků na společnou migrační a azylovou politiku EU. Na nesrovnalosti dnes ráno (25. června) upozornil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kvůli nesprávnému zadávání veřejných zakázek hrozí neproplacení až 6,7 % kontrolovaných prostředků.

Právo na azyl v evropské sedmadvacítce garantuje Listina základních práv občana EU a migrační a azylová politika EU je součástí evropského acquis od roku 1999. K plnění jejích cílů slouží čtyři fondy: Evropský fond pro uprchlíky, Evropský návratový fond, Fond pro vnější hranice a Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 

A právě na chyby při čerpání prostředků z těchto fondů v případě České republiky narazila nedávná kontrola NKÚ. Za nezpůsobilé k financování z fondů EU a ze státního rozpočtu označil úřad 6,7 % kontrolovaných prostředků.

Vyhrává druhý…

Kontrola NKÚ se zaměřila na vzorek tří desítek projektů, což představuje 25 % celkového počtu projektů, které byly na území Česka realizovány od počátku roku 2009 do poloviny roku 2011. Do hledáčku kontrolorů se dostalo Ministerstvo vnitra, které hraje roli odpovědného orgánu, Správa uprchlického řízení rezortu, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, Sdružení pro příležitosti mladých migrantů (META) a Sdružení občanů zabývajících se migranty (SOZE).

Kontroloři při šetření narazili zejména na nedostatky při zadávání veřejných zakázek. 

Například Správa uprchlického řízení takto pochybila v případě tří projektů. V prvním případě se jednalo o zakázku na nákup postelí do pobytového středisko, kdy se ukázalo, že ani jedna z posuzovaných nabídek nesplnila všechna potřebná kritéria a navíc vítězství v tendru bylo přisouzeno nabídce, která ve skutečnosti skončila až na druhém místě (měla vyšší cenu).

Druhým případem byla zakázka na nákup osobních automobilů do center pro integraci cizinců, u níž kontroloři odhalili záměrné nastavení zejména technických parametrů tak, aby za vítěze mohl být označen pouze jediný model auta – Škoda Fabia.

Chyby vykazovalo také posouzení zakázky na pořízení instruktážního videa, kdy zadavatelé sice stanovili kritéria zakázky, ale žadatelům je dopředu nesdělili. 

Kontroloři rovněž narazili na případy uzavírání podezřelých subdodavatelských kontraktů nebo na proplácení výdajů, které vůbec nebyly k realizaci projektů nutné (například došlo k nákupu vybavení učeben, avšak až poté, co v nich byla výuka ukončena).

Schválené projekty jsou propláceny podobně jako v případě evropských strukturálních fondů – nejprve ze státního rozpočtu EU a teprve následně dojde k jejich proplacení z rozpočtu EU.