Z peněz EU lze dotovat i výzkum a vývoj. Pomoci mohou třeba s výrobou léčiv

výzkum

© Pixabay

Vývoj a inovace jsou oblastí, na kterou Evropská unie vynakládá značné finanční prostředky. Bez nových technologií a výzkumu se totiž výroba jen těžko rozšíří a zefektivní. Pokud se však firma chce touto cestou vydat, je třeba někde začít.

Startovní čarou je v tomto ohledu dotační program „Potenciál“, který je součástí širšího Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Program „Potenciál“ je určen především pro podnikatele, kteří ve své společnosti chtějí založit či dále rozvíjet centra průmyslového výzkumu. Evropské peníze však mohou pokrýt i pořízení pozemků, budov, strojů a jiného vybavení takových center.

„Cílem programu Potenciál je zejména posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti,“ upřesňuje hlavní cíl programu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Rozvoj znalostní ekonomiky

Lukáš Anděl, odborný rada v Oddělení koordinace fondů EU z Agentury pro podnikání a inovace, pak dodává, že program napomáhá i k větší spolupráci mezi soukromým sektorem a vědeckými pracovišti.

„Program si klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím i rozvoj znalostní ekonomiky,“ uvedl.

Dotace z programu mohou pokrýt až 50 % celkových výdajů na daný projekt. Maximální částka, o kterou mohou podnikatelé žádat, je 75 milionů korun. Pokud má tedy společnost v plánu realizovat projekt v celkové hodnotě 150 milionů korun, v případě úspěchu bude muset zaplatit alespoň polovinu z celkové částky.

Novák: Účastnili bychom se určitě znovu. Dotační politika je přínosná, a to zejména pro firmu, která se zabývá výzkumem a výrobou produktů pro náročné zahraniční trhy.

Jedním z úspěšných žadatelů o dotace z tohoto projektu je i česká společnost Farmak zaměřující se na vývoj, výrobu a marketing generických léčivých látek.

„Dotaci jsme využili na vybavení oddělení výzkumu a vývoje zařízení, konkrétně pak na skleněné laboratorní reaktory, přístroj pro měření velikosti částic a tzv. klimakomory, které slouží k testování nově vyvinutých farmaceutických substancí,“ uvádí David Novák, ředitel služeb ve firmě Farmak.

Šli bychom do toho znovu, říkají úspěšní žadatelé

Kromě výše zmíněného finančního stropu je další podmínkou minimálně dvouletá historie dané firmy. Celkové náklady na navržený projekt pak musí činit minimálně 4 miliony korun, což je však u budování či rozšíření výzkumných center poměrně snadně dosažitelná částka. Například společnost Farmak na zmíněné inovace vynaložila více než patnáct milionů korun, přičemž dotace pokryla 40 % této sumy.

Příprava a realizace projektu je podle Nováka náročnější, dotačního programu by se však neváhali opět zúčastnit.

„Účastnili bychom se určitě znovu. Dotační politika je přínosná, a to zejména pro firmu, která se zabývá výzkumem a výrobou produktů pro náročné zahraniční trhy a musí tak splňovat přísná legislativní a kvalitativní kritéria,“ upřesňuje.

Na program Potenciál je v České republice vyčleněno přes pět miliard korun. Agentura pro podnikání a inovace doposud registruje téměř 250 žádostí.