Českým firmám chybí veřejná diskuse o evropských daních

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Arvind Balaraman.

Řadě českých podniků se nelíbí, že česká vláda návrh Evropské komise, který by znamenal vytvoření společného daňového základu v EU a jednotné daňové přiznání, dopředu odmítá. Agrument Nečasova kabinetu, že harmonizace daňového základu může vést k harmonizaci daňových sazeb, je podle zástupce podnikatelů lichý.

Evropská komise s návrhem na vytvoření společného konsolidovaného daňového základu (CCCTB), jehož záměrem má být zjednodušení podmínek firmám, které působí a odvádějí daně ve více členských zemích Evropské unie, přišla letos v březnu (EurActiv 17.3.2011).

Firmy by si podle materiálu představeném komisařem Algirdasem Šemetou mohly vybrat, zda se při podávání svých daňových přiznání budou řídit předpisy své země nebo zda vyplní pouze jedno evropské přiznání. Daňový úřad by pak podle zvláštního vzorce základ daně rozdělil mezi všechny státy, ve kterých společnost působí a na příslušnou část daňového základu by se pak vztahovala daňová sazba konkrétního členského státu.

Podle Komise by harmonizace základu pro výpočet daně z příjmu právnických osob měla pomoci především nadnárodním firmám, které se musejí vypořádat s různými daňovými systémy a jejich pravidly. Pokud by si podniky mohly daňový základ vypočítat podle jednotných pravidel, mohly by podle Komise na administrativních nákladech ušetřit ročně až 2 miliardy eur.

První balónek?

Česká vláda ovšem ve své rámcové pozici k CCCTB konsolidaci základu daně odmítla s tím, že harmonizace omezí státům možnost „operativně reagovat“ úpravami daňového systému „na objektivní příčiny“.

„Rámcová pozice zcela jasně odmítá myšlenku konsolidace základu daně a variantu volitelnosti přistoupení k projektu ze strany společností,“ uvedl začátkem června ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) na půdě Poslanecké sněmovny před jednáním poslanců. Drábek ale dodal, že vláda je připravená se do technických diskusí o konkrétních parametrech návrhu zapojit.

Následně přijaté stanovisko poslanců bylo nakonec tvrdší. Podle dolní komory parlamentu je zavádění společného daňového základu „nepřijatelné“ a vláda by kroky k jejímu zavedení neměla podporovat. Předseda Výboru pro evropské záležitosti Jan Bauer (ODS) tehdy uvedl, že CCCTB je „první balónek směřující k budoucí politické, ale i měnové unii“.

Podnikatelé: vláda se rozhoduje podle pocitů

Zástupci podnikatelů během veřejné diskuse, která se koncem června uskutečnila v Praze, nad pozicí vlády vyjádřili zklamání.

„Na úrovni vlády zaznívá jen odmítnutí, které je založeno více na pocitech. Spíš se odhaduje, že dopady budou negativní, než že by to vycházelo z reálných podkladů,“ uvedla Dana Trezziová ze Svazu průmyslu a dopravy, která tuto organizaci zastupuje také ve výboru pro hospodářské a finanční záležitosti evropské průmyslové asociace BusinessEurope.

Také podle předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Karla Havlíčka by se o návrhu Komise mělo v České republice víc jednat. „Vláda místo toho, aby diskutovala o tom, jak se daňový základ bude rozdělovat mezi členské státy nebo kolika firem se to dotkne, řeší, jaké náklady by podobné opatření mělo pro finanční úřady. To je ale špatně, finanční úřady se musí novým pravidlům přizpůsobit,“ uvedl. Vláda podle něj navíc vychází „z liché úvahy, že konsolidace povede k harmonizaci daňových sazeb“.

Podporujeme, ale za určitých podmínek

Harmonizaci daňového základu Havlíček označil za návrh, který „není špatný“, byť připustil, že výhodný může být spíš pro velké firmy a ne pro malé a střední podnikatele, které AMSP zastupuje.

Trezziová dodala, že průmysl nevítá návrh Komise s žádným přehnaným optimismem, ale ocenil by, pokud by harmonizace daňového základu vedla ke snížení nákladů na plnění daňových povinností.

BusinessEurope chce podle ní „podporovat CCCTB za předpokladu, že bude volitelná, nenahradí národní systémy, od samého počátku umožní konsolidaci zisků a ztrát v rámci skupiny a bude existovat jednotné kontaktní místo, kde si nadnárodní skupina bude moci vyřídit své daňové povinnosti“.

V následné diskusi vystoupil také zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS). Menší firmy, které konfederace zastupuje, návrh na zavedení CCCTB podle něj tolik nevítají, neboť se obávají dalšího růstu administrativních nákladů. „Vítáme, že by to mělo být v první fázi dobrovolné,“ uvedl představitel KZPS, ale dodal, že i tak podobný krok může vést k růstu nákladů, neboť alespoň v první etapě by zřejmě zúčastněné podniky musely souběžně vést dvojí daňovou evidenci.


Tento článek vznikl jako součást mediálního partnerství k akci "Nové tendence v oblasti daní", kterou uspořádalo dne 29. června 2011 Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s Informační kanceláři Evropského parlamentu v ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU.