Česku podle MMR nehrozí, že evropské dotace nestihne vyčerpat

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera informovalo, že zatímco do ledna 2009 byly proplaceny evropské projekty pouze za 2,2 miliardy korun, k dnešnímu dni jejich objem vzrostl na 70,3 miliard korun. Vzhledem k tempu, jakým čerpání peněz z evropských fondů pokračuje podle ministerstva nehrozí, že by Česká republika dotace nevyužila.

Čerpání evropských peněz se v loňském roce výrazně zrychlilo a České republice nehrozí, že by je nezvládla vyčerpat. To je hlavní poselství včerejší tiskové konference Ministerstva pro místní rozvoj.

Česká republika může z evropských fondů (ESF, ERDF a Fondu soudržnosti) v letech 2007-2013 vyčerpat až 26,7 miliard eur (807,8 miliard korun). V prvních letech sedmiletého programovacího období to ale s faktickým proplácením realizovaných projektů nebylo nijak slavné. Ještě vloni v květnu, kdy se vlády ujal úřednický kabinet Jana Fischera, bylo na účty příjemců podpory převedeno „pouze“ 8,2 miliardy korun.

Fischerova vláda proto z čerpání evropských peněz učinila svou prioritu a během léta 2009 přišla s akčním plánem, který měl za úkol zjednodušit pravidla čerpání, ale také zrychlit proplácení s ohledem na probíhající hospodářskou krizi. Ministerstvo pro místní rozvoj poté připravilo doporučení ke zrychlení čerpání pro zástupce jednotlivých operačních programů a zahájila s nimi pravidelné schůzky, na kterých s nimi jejich opatření konzultuje.

Loňský rok přinesl zlom

Z čísel, které ministerstvo včera představilo, se zdá, že opatření zabrala. Zatímco v lednu 2009 bylo na účty příjemců převedeno pouze 2,2 miliardy korun, koncem roku 2009 už částka činila 70,3 miliard. Zlepšení jsou patrná i v dalších statistikách. Za uplynulé tři roky bylo schváleno celkem 14.071 projektů. Drtivou většinu tohoto objemu přitom řídící orgány schválily v roce 2009 (10.010 projektů).

Ministerstvo ovšem na druhou stranu přiznává, že se úspěšnost liší program od programu. Česká republika v současné době čerpá evropské dotace prostřednictvím 26 operačních programů, z nichž za 18 je přímo zodpovědná (ve zbývajících osmi případech jde o programy přeshraniční spolupráce a jejich řízením jsou pověřené orgány z jiných členských zemí EU).

Tabulku podle objemu vyčerpaných prostředků vede ROP Střední Morava (vyčerpáno 18,6 % celkové alokace), OP Doprava (17,3 %) a ROP Severovýchod (16,9 %). Na chvostu je naopak OP Výzkum a vývoj pro inovace (0,6 %), Integrovaný operační program (1,5 %) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3,2 %).

Jak ale ministerští úředníci upozorňují, rozdíly mohou vycházet z pomalejšího čerpání v letech 2007-2008, nebo z toho, že projekty jsou v některých operačních programech časově náročnější na přípravu. Samy o sobě tedy údaje o aktuálním čerpání nevypovídají o schopnosti operačních programů přidělenou alokaci vyčerpat. Daniel Braun, ředitel odboru, který má na MMR na starosti koordinaci fondů, k tomu dodal, že podle analýz MMR není momentálně žádný program ohrožen případnou ztrátou alokace.

Některé operační programy jsou podle náměstka ministra Martina Plachého přesto v „pásmu ohrožení“. Dodal ale, že ministerstvo na tyto programy vyvíjí velký tlak a je přesvědčeno, že se situace zlepší.

MMR chystá legislativní balíček

V současné době připravuje MMR balíček legislativních opatření, jejichž cílem je odstranění nadbytečných legislativních překážek, které rychlejšímu čerpání evropských dotací brání. Balíček, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem financí nyní čeká mezirezortní připomínkové řízení a koncem února by jej ministerstvo mělo předložit vládě.

Jak včera informoval ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, ministerstvo plánuje v březnu také předložit návrh na přesun peněz mezi jednotlivými operačními programy. „Je to procedura, kterou Česká republika musí projít má-li nejen vyčerpat peníze ze současného programovacího období, ale především je vyčerpat smysluplně“, uvedl Vondruška.

A jak si ministerstvo takovou realokaci představuje? Mělo by dojít k přesunu od „měkkých projektů“ k projektům infrastrukturním, tedy „tam, kde něco reálně vzniká“, vysvětluje ministr.

Podle Brauna nebude rozhodnutí o přesouvání peněz mezi programy rozhodovat momentální rychlost čerpání v jednotlivých operačních programech. Je třeba vzít v úvahu také zájem žadatelů v konkrétních výzvách, administrativní schopnost řídících orgánů, ale také dopady a efektivitu vložených prostředků.

Účelnost podpory v jednotlivých oblastech v těchto dnech ministerstvo analyzuje a výsledky těchto zjištění by měly být podkladem pro jeho březnový návrh na realokaci peněz mezi programy.