Česko vplulo do klidných vod, po letech má deficit pod 3 %

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Stefan Bauer.

Česká republika se po pěti letech opět dostala se svým rozpočtem pod tříprocentní hranici, kterou jí ukládá Pakt stability a růstu. Evropská komise kvůli tomu doporučila Radě EU zrušení procedury nadměrného deficitu. V té se v současné chvíli nachází 11 zemí Evropské unie, v nejhorších časech hospodářské krize se procedura týkala 24 států.

Evropská komise je s Českou republikou spokojená. Včera doporučila ukončení tzv. procedury nadměrného deficitu. Česko dosáhlo limitu stanoveného Radou EU a za rok 2013 snížilo svůj rozpočet na 1,5 % HDP, s rezervou se tedy dostalo pod cíl 3 % HDP, kterou stanovuje Pakt stability a růstu.

Když se členský stát do procedury dostane, Rada EU (podle návrhu Komise) mu stanoví časové limity, do kterých musí deficit snížit a doporučení, jak toho dosáhnout. Lhůty se můžou prodloužit v případě, pokud daný stát podnikl doporučené kroky ke snížení deficitu, ale cíle se nepodařilo dosáhnout kvůli vnějším ekonomickým okolnostem. Jejím účelem je tlak na udržování ekonomické stability.

V proceduře nadměrného deficitu se Česká republika od vstupu do Unie pohybovala skoro neustále, čestnou výjimkou byl rok 2008.

Přesto si hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny Jan Bureš nemyslí, že by opuštění procedury bylo pro Českou republiku nebo trhy zásadní informací. „V tuhle chvíli je to spíše symbolická věc. Deficit se už v roce 2012 dostal po odečtení jednorázových vlivů, například církevních restitucí, do blízkosti 3 % HDP,“ vysvětlil EurActivu. Český stát má podle něj ve státním rozpočtu velké rezervy. „Díky tomu se na trzích financuje za rekordně výhodné ceny,“ doplnil Bureš.

V doporučeních Evropské komise se ovšem objevilo znepokojení nad předpokládaným nárůstem strukturálního deficitu (jeho hodnota se rovná skutečnému deficitu bez vlivů hospodářského cyklu). To samo o sobě podle analytika Jana Bureše nemusí být problém. „Otázkou je, co za to česká ekonomika dostane. Podle současných plánů vlády bude investiční aktivita trochu zaostávat, nyní její objem stále zůstává na 20 až 30 procentech pod předkrizovými průměry,“ řekl EurActivu Bureš.

Hodnocení podle výkonu

Navyšování deficitu se více projeví v přesunu prostředků občanům, firmám a navyšování nákladů na provoz státu. Ekonom v této oblasti naopak vidí prostor pro úspory, například v zavedení systému odměňování státních zaměstnanců, který by byl zaměřený na ohodnocení pracovního výkonu.

S odměňováním podle výsledků práce počítá zákon o státní službě, na jehož podobě se minulý týden domluvila vládní koalice a který nyní půjde do Sněmovny. Komise neexistenci legislativy upravující podmínky práce státních zaměstnanců dlouhodobě kritizuje a bez jejího přijetí by mohla zastavit financování z evropských fondů.

Komise České republice také vytýkala vysoké zdanění práce, jehož snížení by se mohlo nahradit platbami v jiných oblastech. „Máme například relativně nízké zdanění majetku, jeho případné zvýšení je ale politickou otázkou,“ řekl v telefonickém rozhovoru Jan Bureš.

Autor: Jan Pavec