Česká republika si poprvé sáhne na peníze z globalizačního fondu EU

Přes 320.000 eur zamíří do středočeské obce Nelahozeves na pomoc propuštěným zaměstnancům společnosti Unilever. Cílem uvolněných financí je vrátit nezaměstnané na pracovní trh a nabídnout jim rekvalifikační kurzy. Poskytnutí peněz pro ČR včera (14. února) schválila Evropská komise.

Evropská komise vyslala bývalým zaměstnancům továrny v Nelahozevsi na Mělnicku dobrou zprávu. Na jejich rekvalifikaci a pomoc při hledání nového zaměstnání totiž poputuje přesně 323.820 eur z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG). Do Česka zamíří peníze z tohoto zdroje vůbec poprvé. 

Továrna, kterou vlastní britsko-nizozemský výrobce spotřebního zboží a potravin Unilever, v polovině minulého roku zastavila výrobu a přes 630 jejích zaměstnanců se tak ocitlo bez práce. 

„Nelahozeves na Mělnicku je do značné míry na zpracování potravin závislá a více než 25 % lidí, kteří v této oblasti hledají práci, má pouze základní vzdělání. Bez dodatečné podpory hrozí těmto zaměstnancům propad do dlouhodobé nezaměstnanosti,“ objasnil situaci komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andor. Vyhrazené prostředky však pokryjí náklady pouze pro 460 propuštěných pracovníků. 

Podle tiskové zprávy Komise stojí za uzavřením továrny hospodářská a finanční krize. Díky poklesu poptávky jak v České republice, tak v celé Unii byla nucena společnost Unilever potravinové závody na Mělnicku zavřít. Společnost však již v roce 2006 ukončila provoz také v další tuzemské továrně, v Zábřehu na Šumpersku. V současnosti tak firma na území ČR nevyrábí, ale pouze prodává dovezené výrobky ze svých zahraničních poboček. 

Prvotním posláním uvolněných peněz z globalizačního fondu je podat pomocnou ruku nezaměstnaným v hledání nového pracovního místa. Pro ilustraci, prostředky by měly zamířit na financování poradenství, školení, semináře, rekvalifikační kurzy nebo na pomoc při zahájení podnikání. 

O tom, zda peníze do Česka skutečně přitečou, musí ještě rozhodnout Evropský parlament a Rada EU.  

Co je to globalizační fond? 

Evropská unie spustila EFG na začátku roku 2007 jakožto nástroj v boji proti hospodářské krizi. Jeho hlavním úkolem je pomoci pracovníkům, kteří přišli o své místo v důsledku změn ve struktuře světového obchodu. Může se tedy jednat buď o bankrot velkého podniku, nebo o přemístění výrobní továrny za hranice EU. 

Fond nefinancuje inovační nebo strukturální změny v podnicích, ani nenahrazuje pasivní opatření, jakými jsou sociální dávky v nezaměstnanosti. Cílem je aktivní pomoc lidem, kteří v důsledku globalizace přijdou o práci. 

EFG má každoročně na svou činnost vyčleněno 500 milionů eur, ale podle stanovených pravidel může pokrýt maximálně 65 % nákladů každého projektu. Celková hodnota pomoci propuštěným lidem z Nelahozevsi se podle Evropské komise vyšplhá do výše 500.000 eur. 

Aby pro nezaměstnané byly peníze z fondu vyčleněny, musí být splněna klíčová podmínka – propouštění se musí týkat alespoň 500 osob. Od svého zrodu vyhověl EFG již 73 žádostem v hodnotě přes 400 milionů eur.