Česko přispěje firmám zasaženým krizí na nájem, podporu dnes schválila Komise

© Pixabay.com

Česko bude moci z veřejných peněz přispět firmám zasaženým koronavirovými omezeními na platbu nájmů. Evropská komise schválila českou státní podporu v maximální výši pěti miliard korun ve formě přímých grantů.

Česká vláda v květnu rozhodla, že stát přispěje 50 procenty na komerční nájem podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun na jednu firmu se bude vztahovat na duben, květen a červen. Pokud bude pronajímatelem veřejná instituce, může příspěvek na nájem být až 80 procent.

Exekutiva Evropské unie dospěla k závěru, že tato podpora je „nutná, vhodná a přiměřená v boji se zdravotní krizí“, uvedl Brusel v dnešním odůvodnění svého souhlasu.

Rozpočet EU poskytne malým a středním podnikům větší podporu než česká státní kasa

Výpadek příjmů v důsledku koronavirových opatření ochromil malé a střední podniky. Evropské vlády vydávají za účelem jejich záchrany podpůrná opatření, ať už v podobě přímé, či nepřímé pomoci. Jak se na tom podílí unijní peníze? A co bude dál?

Komise pravidla pro státní pomoc v rámci série koronavirových opatření uvolnila v březnu s cílem pomoci financovat zdravotnictví a firmy nejvíce zasažené krizí. Státy od té doby mohou soukromému sektoru finančně pomáhat způsobem, který za běžných podmínek není povolený.

Brusel už takto schválil stovku žádostí členských zemí, několik z nich také Česku. V květnu mimo jiné Komise stvrdila státní podporu za 142 miliard korun pro velké české exportéry, jejichž podnikání zasáhla koronavirová omezení. V dubnu zase Praha uspěla se žádostí o poskytnutí miliardy korun malým a středním podnikům, které vyrábějí zdravotnické a ochranné prostředky pro boj s pandemií.