ČR je podle Komise „země s potenciálem“, čelí ale i řadě výzev

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: sheelamohan

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Summit EU na konci minulého týdne schválil specifická doporučení pro jednotlivé evropské země, která předkládá Evropská komise a Rada EU v rámci tzv. Evropského semestru. Česká vláda prý tato doporučení vnímá jako impuls pro reformní úsilí, ocenila by ale, kdyby mohla na přípravě doporučení s Komisí více spolupracovat.

Evropský semestr má svůj význam v tom, že jde o koordinaci hospodářských a fiskálních politik členských států EU. Nejde jen o to, co je důležité pro jednotlivé země, ale pro Unii jako celek,“ charakterizovala Elena Reitanová z Generálního ředitelství Evropské komise pro finanční a hospodářské otázky význam každoročních doporučení pro členské státy.

Při vytváření národních politik a jejich realizaci totiž může docházet k přelévání některých problémů, kterým je lépe zabránit, vysvětlila během debaty, která se doporučením věnovala minulý týden.

Evropská komise zveřejnila svá specifická doporučení pro jednotlivé státy na konci května (EurActiv 29.5.2013). Členské země měly poté možnost se k doporučením vyjádřit. Během zasedání Evropské rady na konci minulého týdne (EurActiv 28.6.2013) je pak evropští lídři schválili.

„Doporučení jsou klíčem k tomu, aby byly naše ekonomiky odolnější a konkurenceschopnější na globální scéně,“ prohlásil po skončení summitu předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.

Členské země by nyní měly doporučení reflektovat při přípravě strukturálních reforem a státních rozpočtů na příští rok. Jejich implementaci budou Komise i Rada sledovat. „Členské země by měly v současné době zrychlit své reformy. To by podpořilo snahu o nastolení rovnováhy v evropské ekonomice a pomohlo obnovit konkurenceschopnost,“ shodli se mimo jiné evropští premiéři a hlavy států.

Zdůraznili také, že pro příznivý ekonomický rozvoj jsou potřeba jak fiskální úspory, tak i podpora hospodářského růstu. Že by evropské státy neměly jen škrtat výdaje, dala letos nově najevo také Komise (EurActiv 31.5.2013).

Země s potenciálem

Jak připomněla Reitanová, specifická doporučení zůstávají pro Českou republiku velmi podobná těm z minulého roku, i když se například podařilo dosáhnout významného pokroku ve fiskální konsolidaci (EurActiv 6.6.2013).

Podle Komise však přetrvávají především hlavní výzvy v oblasti trhu práce (EurActiv 26.6.2013), dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (EurActiv 21.6.2013) a efektivního fungování státní správy a boje proti korupci (EurActiv 25.6.2013).

„Česká republika v roce 2012 i přes zhoršující se hospodářskou situaci snížila strukturální rozpočtový schodek. Byla také přijata řada konsolidačních opatření, reforma zadávání veřejných zakázek a kroky k efektivnímu využívání finančních prostředků EU. Nicméně pouze částečné bylo úsilí o reformu v oblasti dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kvality fiskální korekce, služeb péče o děti a vzdělávání,“ shrnul vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal.

„Zdůraznili jsme také, že hlavní výzva spočívá v posílení domácích zdrojů růstu. Stát by měl proto zajistit, že překážky hospodářského růstu budou odstraněny,“ uvedla Reitanová, která Českou republiku označila za zemi s „velkým potenciálem“.  Ten prý může Česko rozvíjet například díky směřování k ekonomice založené na znalostech.

Faktické nepřesnosti  

Česká vláda nevnímá doporučení ze strany Evropské komise a Evropské rady jako kritické poznámky, ale jako další impuls pro své reformy, uvedl na debatě ředitel odboru koordinace evropských politik na Úřadu vlády Jan Král.

„Vláda se k doporučením snaží stavět konstruktivně a uvádět je do praxe,“ dodal s tím, že zpětná vazba zvenku má pro reformní úsilí pozitivní přínosy.

Na druhé straně by úřad podle jeho slov uvítal užší spolupráci při přípravě doporučení. Díky tomu by se prý mohla zlepšit třeba faktická stránka analytického podkladu pro návrhy doporučení, který vypracovávají úředníci Komise. Například v případě kritiky vůči zákonu o státních úřednících (EurActiv 29.5.2013) prý totiž Komise vycházela ze starší verze návrhu, než která aktuálně ležela na vládě.

Vláda by prý také ocenila více času na to, aby mohla k návrhu doporučení dodávat své připomínky.