Česko chystá novou koncepci zahraniční politiky

Dodržování lidských práv ve světě, boj proti protekcionismu nebo vstup Turecka do EU by podle nevládních think-tanků měla prosazovat nová koncepce české zahraniční politiky.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM předběhly ministerstvo zahraniční a včera (17. ledna) představily vlastní koncepci zahraniční politiky 2011-2017.

Zhruba patnácti stránkový dokument s názvem „Transformace, prosperita a bezpečnost v multilaterálním rámci: koncepce české zahraniční politiky 2011-2017“ počítá například s podporou členství Turecka v Evropské unii nebo s vytvořením pozice státního tajemníka pro evropskou politiku.

Nevládní think-tanky AMO a EUROPEUM vlastní koncepcí zahraniční politiky ČR nechtějí „suplovat práci týmu pracujícího na oficiálním dokumentu“, ale spíše „probudit odbornou debatu a představit vizi, (…) která obsahuje zamyšlení nad tím, co je pro českou zahraniční politiku žádoucí, správné a výhodné“, píše se v předmluvě společného dokumentu.

Přichází nové mocnosti, ČR spoléhá na EU

Hned v úvodu její autoři upozorňují, že hlavní výzva, které bude muset Česko čelit, je růst „mocenského potenciálu a vlivu aktérů mimo euroatlantický region“. Tyto nové mocnosti, pravděpodobně tím mají autoři na mysli Čínu, Indii nebo Brazílii, by mohly omezit prostor, ve kterém se Česká republika jako mezinárodní aktér pohybuje.

Česko podle autorů nechce a nemůže takovým změnám bránit, mělo by se ale zasazovat za udržení takového mezinárodního řádu, který bude respektovat zájmy a práva všech účastníků. Hlavním garantem takového řádu a spolupráce mezi státy by měla být Organizace spojených národů.

Česko momentálně nehrozí žádné vážné bezpečnostní hrozby. I míra zajištění energetické bezpečnosti je podle autorů „v současné době uspokojivá“. Češi se musí připravit spíše na „nestátní hrozby a procesy, jako je organizovaný zločin, terorismus nebo ilegální migrace“. Klíčové je v tomto ohledu jeho členství v EU a NATO.

Na tyto dvě organizace by Češi měli spoléhat při prosazování vlastních zájmů a zajišťování vlastní bezpečnosti.

„Výraznou konkurenční výhodou je v tomto ohledu členství v EU a jejím jednotném trhu, jehož správné fungování je nejlepší prvotní garancí proti protekcionistickým tendencím a snahám o omezování svobodného mezinárodního obchodu.“

Vlajková loď zahraniční politiky: podpora lidských práv

Klíčový pojem, skloňovaný během včerejší konference ve všech pádech, představují lidská práva. Jejich podpora má byt podle obou think-tanků „vlajkovou lodí české zahraniční politiky“.

„Postupné rozšiřování principu ochrany lidských práv a demokratického způsobu vlády je nejen morálním závazkem, ale také výsostným zájmem České republiky,“ píše se v koncepci.

S tím souhlasí i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který se včerejší konference také zúčastnil a který je podle svých slov „šťastný za každého, kdo se zahraniční politikou zabývá“.

Ochrana lidských práv ve světě je podle Schwarzenberga „jasně definovatelný cíl“ české zahraniční politiky, která musí být v případě malého státu, jako je Česká republika jasná, zřetelná a především „konzistentní“.

Potřebujeme státního tajemníka

V závěru koncepce se autoři věnují také institucím a jejich roli při formování a implementaci zahraniční politiky. Mimo jiné kladou důraz na postavení vlády a upozorňují hlavu státu, že úkolem prezidenta republiky „je reprezentovat stát v intencích vládou formulované a případně parlamentem schválené politiky, nikoliv vytvářet alternativní pozice“.

Ministerstvu zahraničí pak studie doporučuje, aby nebránilo vytvoření pozice státního tajemníka pro evropskou politiku, který by jako neutrální koordinátor usměrňoval zájmy jednotlivých resortů.

„Do čela evropského útvaru na Úřadu vlády by měla být nominována osoba s politickým mandátem, nejlépe na úrovni obdobné většině západoevropských zemí, tedy v postavení státního tajemníka.“

Šéf české diplomacie, který dlouhodobě odmítá sdílet evropskou agendu se státním tajemníkem podřízeným přímo předsedovi vlády, tento návrh včera nekomentoval.

Ministerstvo zahraničí představí oficiální koncepci zahraniční politiky „v poměrně krátké době“.

„My to teď dáváme do kupy,“ upřesnil ministr Schwarzenberg.