České společnosti pronikají díky dotacím i do vesmíru

fondy

© Shutterstock / Andrey Armyagov

V médiích často slýcháme, že evropské dotace jsou často pošpiněny korupcí a jejich pozitivní dopad na českou ekonomiku je malý. Existuje však mnoho důkazů, že tomu tak není. Díky unijním fondům české společnosti například vyrábějí součásti satelitů a vesmírných lodí nebo pomáhají osobám s omezenou pohyblivostí vést normální život.

Češi možná do vesmíru nelétají, ale neznamená to, že se nepodílí na vesmírném výzkumu a na samotných cestách na oběžnou dráhu Země. Důkazem je ryze česká společnost Frentech Aerospace, která se zaměřuje na vývoj přesné techniky pro letecký a vesmírný průmysl a své výrobky vyváží do EU, USA i Asie.

Základem jejího podnikání je vývoj produktů a technologických procesů či testování vysoce přesné mechaniky. Firma může sloužit jako jeden z příkladů toho, jak by se v praxi mohla realizovat vládní koncepce Průmysl 4.0. Výrobky s vysokou přidanou hodnotou, high-tech technologie, robotizace a automatizace nebo vývoj nových výrobních procesů jsou totiž pojmy, které do koncepce čtvrté průmyslové revoluce spadají.

„Hlavní myšlenkou Iniciativy Průmysl 4.0 je podchytit impulsy, které našemu průmyslu přináší tato zcela nová filosofie systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií při uvažování jejich trvalého, velice rychlého rozvoje,“ upřesňují odborníci z Erste Grantika Advisory.

Hlavním cílem iniciativy je podle nich mimo jiné připravit pro průmyslovou výrobní i nevýrobní sféru podmínky k realizaci nové (čtvrté) průmyslové revoluce v České republice.

Solární panely jsou životně důležité

Společnostem, které chtějí svou výrobu modernizovat a přizpůsobovat se tak technologickému vývoji a zvyšovat svou konkurenceschopnost, slouží mimo jiné dotační program EU s názvem Inovace, o kterém jsme blíže pojednali zde.

Touto cestou se vydala i společnost Frentech Aerospace, a to v rámci zahájení výroby zcela nového produktu s názvem Solar Panel Mechanism. Jedná se o mechanické zařízení, které je nedílnou součástí satelitů a vesmírných lodí a jeho hlavním úkolem je zabezpečení rozvinutí solárních panelů na orbitální dráze. Aby byly vesmírné mise úspěšné, bezchybné fungování tohoto zařízení je naprostou nutností.

Dotace hrají v rámci Průmyslu 4.0 důležitou roli v rámci rozvoje a konkurenceschopnosti společností.

Zahájení výroby takového produktu je ale nákladné. Zejména bylo třeba pořídit novou termální testovací komoru, čistící linku nebo tzv. vakuový tester. Celková částka způsobilých výdajů se tak vyšplhala na téměř 14 milionů korun. Polovinu této částky ale nakonec pokryla dotace z programu Inovace – inovační projekt.

Projekt byl realizován mezi lety 2012 a 2013, jednalo se tedy o předchozí dotační období, ve kterém bylo možné v rámci programu Inovace pokrýt až 50 % způsobilých výdajů. V rámci současného období je však možno čerpat dotace jen do výše 45 % výdajů.

Dotace slouží i handicapovaným

„Dotace mají v rámci Průmyslu 4.0 bezpochyby důležitou roli v rámci rozvoje a konkurenceschopnosti společností. Právě prostřednictvím dotací je možné podpořit automatizaci a digitalizaci výroby, tj. nakoupit moderní technologie, či vyvíjet nová ICT řešení,“ připomínají v Erste Grantika Advisory.

Využít dotační program Inovace se rozhodla i společnost Altech se sídlem ve Zlínském kraji. Firma se již od svého založení v roce 1992 zabývá návrhy, výrobou a prodejem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby se ztíženou pohyblivostí. Příkladem takových produktů mohou být třeba šikmé plošiny nebo pomocné sedačky pro přepravu osob.

A právě na výrobu nové ergonomické sedačky určené pro imobilní osoby posloužila finanční částka z programu Inovace – inovační projekt ve výši téměř 13 milionů korun. Celý projekt stál přes 25 milionů korun, pro inovaci výroby bylo totiž třeba zvýšit technickou úroveň střediska obrábění a zavést moderní software pro konstrukční práce.

Kromě uvedení nového produktu na trh však mohla firma díky uskutečnění projektu začít vyvážet své zboží do Spojených států či do Kanady.

„Dnešní podnikatelé, aby obstáli v konkurenci, jsou nuceni neustále rozvíjet své nabídkové portfolio, přicházet se sofistikovanými řešeními, které posouvají jejich produkt na vyšší a vyšší úrovně,“ uzavírají v Erste Grantika Advisory.