České předsednictví chce zjednodušit společnou zemědělskou politiku

Ministr zemědělství Petr Gandalovič včera představil priority českého předsednictví v oblasti zemědělství. Česká republika podle jeho slov v prvním pololetí roku 2009 zahájí diskusi o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 a bude usilovat o její zjednodušení.

Priority českého předsednictví v oblasti zemědělství včera novinářům představil ministr Petr Gandalovič. Mezi hlavní témata bude patřit reforma společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013, budoucnost systému přímých plateb, politika kvality potravin nebo rozvoj venkova.

Přestože určité změny přináší již dohoda o revizi SZP (tzv. health checku), kterou se podařilo ministrům zemědělství dojednat před několika týdny, diskuse o budoucí podobě této politiky, která ročně spolyká zhruba 40% rozpočtu Evropské unie, bude pokračovat i za českého předsednictví. S hlubší reformou evropského zemědělství se totiž počítá až v rámci nového sedmiletého rozpočtu Unie na léta 2014-2020.

„Ani Health Check nepřinesl očekávané zjednodušení Společné zemědělské politiky a skutečné odstranění nerovností mezi členskými státy, za které jsme bojovali od začátku prověrky zdravotního stavu,“ říká ministr Gandalovič.

V rámci diskuse o budoucnosti SZP hodlá tedy Česká republika prosazovat zjednodušení celého systému, který je podle náměstka ministra zemědělství Ivo Hlaváče poznamenán „krkolomnými politickými kompromisy“, které v minulosti snahy o zjednodušní SZP „zatlačily do pozadí“.

V diskusi o budoucnosti SZP bude ČR prosazovat vedle zjednodušení také větší spravedlnost mezi starými a novými členskými zeměmi. Díky podmínkám vyjednaným ještě před vstupem do Evropské unie nové členské země nedostávají z evropského rozpočtu dotace v plné výši – platby zemědělcům musejí na evropskou úroveň dorovnávat ze svých národních rozpočtů. ČR není příliš nadšená ani ze systému většího krácení přímých dotací pro velké zemědělce, na kterém se po dlouhém vyjednávání nakonec členské země shodly v rámci health checku. Argumentovala tehdy tím, že díky kolektivizaci v 50. letech většina velkých farem na území nových členských zemí spadá právě do kategorie zemědělců, kteří přijdou o větší část dotací, a návrh tak vytváří nové nerovnosti mezi novými a starými členskými zeměmi.

Důraz bude ČR v rámci debaty klást také na přesun přímých dotací směrem k politice rozvoje venkova a bude usilovat o změnu definice tzv. méně příznivých oblastí.

České předsednictví se chce také zaměřit na politiku v oblasti kvality zemědělských produktů a potravin.

O budoucnosti SZP mají ministři členských zemí Unie diskutovat na neformální Radě, která se podle plánu předsednictví uskuteční ve dnech 31. května – 2. června 2009 v Brně. Kvalitě zemědělský produktů se má věnovat ministerská konference, která se bude konat ve dnech 12.-13. března v Praze.