České politické strany vesměs podporují plány EU na snižování emisí

Hlavní politické strany v Česku berou podle svých slov problém klimatických změn velmi vážně. EurActiv zjištoval, jaké konkrétní výsledky kodaňské konference OSN by jednotlivé strany považovaly za úspěch.

Diskuze na české politické scéně o tématu klimatických změn v poslední době sílí. Zelení spolu s lidovci a sociálními demokraty ve sněmovně předložili návrh zákona, kterým by se ČR zavázala snížit emise skleníkových plynů o 50 % do roku 2050. Leo Steiner z KDU-ČSL potvrdil, že jeho strana toto úsilí podporuje: „Cíl je proveditelný a rovněž nezbytný.“ Dále Steiner pro EurActiv uvedl: „Postoj a cíle KDU-ČSL jsou plně v souladu s cíli EU, navrhujeme jako minimální reálnou hranici snížení emisí do konce roku 2020 o 30 %.“ Steiner zdůrazňuje, že stěžejním cílem jeho strany je trvale udržitelný rozvoj založený na solidaritě bohatých a chudých. „Z tohoto důvodu by kodaňská konference měla přijmout jasné a splnitelné závazky pomoci chudým, rozvojovým zemím, jelikož je to základní princip chování člověka a to i ve vztahu k udržitelnému rozvoji celé společnosti na všech místech země,“ uzavírá.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD, která pomohla předložit výše uvedený zákon, v úvodním projevu na nedávném kongresu PES v Praze řekl: „Vytvoříme-li po příštích volbách v červnu příštího roku vládu, přijme ČR dobrovolně závazek snížit do roku 2050 snížit své emise skleníkových plynů o 50 %. Půjde o závazek velmi náročný a odpovědný, ale realizovatelný.“ Toho by chtěla ČSSD dosáhnout větším využitím jaderné energie, obnovitelných zdrojů a také maximalizací úspor.

Uvedený zákon, který by měl do roku 2050 snížit exhalace skleníkových plynů o 50 % vítá Hnutí DUHA. Upozorňuje ale, že tento cíl je v rozporu s volebním programem, který ČSSD vypracovala k neuskutečněným říjnovým parlamentním volbám. Tam ČSSD plánovala snižovat emise o 2 % ročně. To by znamenalo do roku 2050 snížit emise o celých 80 %. Petr Machálek k tomu na stránkách Hnutí DUHA dodává: „Experti se shodují, že pouhé padesátiprocentní snížení exhalací problém vůbec neřeší. Stodvacetikilovému tlouštíkovi lékaři také nedoporučí, aby shazoval jen půl kila ročně. Pačesova komise i volební program ČSSD shodně počítají s 80 procenty.“ Hnutí DUHA prosazuje nový zákon podle britského vzoru, který závazně stanoví, že země bude snižovat exhalace skleníkových plynů o jednu padesátinu ročně (tj. 2 %).“

Tradičně velmi silné stanovisko zastává Strana zelených (SZ). Martin Bursík, bývalý předseda SZ a člen české delegace na kodaňském summitu, uvedl, že ač není jako ekolog radikál či fundamentalista, tak podporuje cíl snížit ve vyspělých zemích do roku 2050 emise o 85 až 90 %. Toho by se podle zelených mohlo dosáhnout mimo jiné ukončením spalování fosilních paliv.

ODS návrh zákona předloženého zelenými, lidovci a sociálními demokraty hodnotí kriticky. Ekologický expert ODS a jeden z českých delegátů na kodaňském summitu OSN Bedřich Moldan podle internetových stránek ČT24 nedávno uvedl, že je to příliš dlouhodobý cíl. Moldan nevylučuje možnost, že se postupně dospěje k ještě ambicióznějším číslům, například snížení exhalací skleníkových plynů až o 80 %. Místopředseda ODS David Vodrážka k tomu pro ČT24 dodává, že pokud se EU v Kodani zaváže snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 30 %, pak bude ODS tento závazek ctít.

TOP 09 svůj cíl ohledně snížení emisí konkretizovat odmítá. Člen předsednictva TOP 09 Jiří Oliva k tomu pro EurActiv dodal: „Problematika je z hlediska mezinárodního práva a politiky tak složitá, že za úspěch lze považovat jakoukoliv dohodu. Mezi jednajícími zeměmi jsou obrovské ekonomické a sociální rozdíly a navíc jednají na jiné úrovni závaznosti. Kjótský protokol má pro účastnické země právní závaznost, kdežto pro země jednající pod Rámcovou dohodou mají veškerá rozhodnutí váhu pouze politické dohody. Proto je úspěchem jakékoliv sblížení stanovisek.“

TOP 09 také upozorňuje na problém odlesňování, který je v současnosti trochu ve stínu debaty o procentuálních závazcích ohledně snižování emisí. Oliva EurActivu řekl: „Produkce dřeva je proces, který jednak jímá atmosférické sloučeniny uhlíku a dřevo pak je schopno nahradit materiály, jejichž výroba naopak emise uhlíku výrazně zvyšuje. Proto jsou zdravé produktivní lesy i významným ekologickým faktorem a chceme jim věnovat velkou dávku pozornosti.“

KSČM se ke kodaňské konferenci OSN staví velmi kriticky. Tisková mluvčí KSČM, Věra Karasová, pro EurActiv uvedla: „Kodaňská konference se dle našeho názoru jeví od samého počátku jako nepřipravená. Sami evropští státníci vypadají, že neví, o čem by se mělo konkrétně jednat a s jakými závěry.“ Komunisté žádná konkrétní čísla ohledně snižování emisí skleníkových plynů nemají a Karasová dodává: „Paroubkovo prohlášení o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 50% považujeme pouze za populistické gesto, které nemá reálné podklady založené na široké odborné diskusi.“