České firmy opravují zchátralé budovy z peněz EU

fondy EU

@ Pixabay / Skitterphoto

Čeští podnikatelé chtějí rekonstruovat opuštěné objekty. Potvrzuje to jejich zájem o fondy zaměřené právě na zvelebování starých průmyslových budov či zemědělských areálů, tzv. brownfieldů.

Podnikatelé, kteří nechtějí investovat do výstavby nových objektů, mohou pro své firmy zajistit prostory s pomocí fondů EU. Evropské dotace totiž nemíří pouze na nedotčené stavební parcely, ale zejména do starých zemědělských skladů, opuštěných škol či zchátralých budov.

Pro takto zanedbané, nevyužívané a chátrající nemovitosti se vžil název brownfield. Pojí se s nimi řada negativ, například hyzdí krajinu a města a mohou mít i negativní dopad na životní prostředí. Na druhou stranu skýtají obrovský potenciál. Jejich regenerace může přispět k ekonomickému rozvoji oblasti a vytvořit nová pracovní místa. Brownfieldy jsou v posledních letech atraktivní i proto, že dosud nevyužitých ploch ubývá.

V České republice se takových objektů nacházejí stovky. Jejich počty zaznamenává již několik let agentura CzechInvest, která pro ně také zřídila Národní databázi. V roce 2007 se počet brownfieldů v ČR odhadoval na 2 355 objektů. Až 42, 8 % z nich přitom tvořily bývalé průmyslové prostory. Významný podíl na počtu brownfieldů v ČR měly podle výsledků studie CzechInvestu také armádní a zemědělské objekty.

brownfieldy

Zdroj: Vyhledávací studie agentury CzechInvest

Opuštěné objekty lákaly české podnikatele i před lety

Zájem českých firem o brownfieldy podporují dotace z programů ministerstva průmyslu a obchodu, které jsou spolufinancovány fondy EU. V České republice se tak již řada opuštěných budov proměnila ve fungující výrobní haly či sklady. Jedná se přitom o projekty, které čerpaly z programovacího období 2007–2013. Firmy mohly využít dotace nejen na opravy starých nemovitostí, ale také na přípravu průmyslových zón či výstavbu nájemního objektu.

Žádosti o finanční podporu při rekonstrukci objektů byly nejčastější a pojily se zajímavou výhodou. „Pokud podnikatel prokázal ekonomickou efektivnost, měl možnost získat příspěvek na odstranění nevyhovujícího objektu a jeho nahrazení novým,“ vysvětlil redakci mluvčí MPO František Kotrba. Do rekonstrukce objektu mohli podnikatelé zahrnout i výdaje za projektovou dokumentaci.

O finance žádali v období 2007–2013 také obce. Jejich zájem byl ale v porovnání s podnikateli nízký.

V bývalém vepříně se vyrábí a skladuje oblečení

Příkladem úspěšného projektu může být rekonstrukce starého vepřína ve středu obce Mankovcie. Budova byla postavena v 50. letech minulého století a od té doby nebyla rekonstruována. Stav areálu tak byl v dezolátním stavu, jeho cena byla nízká a možnost jeho rekonstrukce zaujala společnost Fibres, která podniká v oblasti výroby a prodeje pracovních oděvů, látek, a jiného textilu.

„Potřebovali jsme mít zázemí pro podnikání a rekonstrukce objektu se nám zdála jako optimální varianta,“ řekl Euractivu jednatel společnosti Michal Kubánek. Cílem opravy vepřína bylo maximálně využít stávající objekt pro výrobu textilu a také sportovních motorek pro děti a dorost, kterým se firma rovněž věnuje. V areálu tak vznikly nové výrobny a skladovací prostory a zázemí pro zaměstnance, včetně kanceláří.

„Může to být rizikové, nevíte, jestli se nestane něco, co může zhatit vaše plány,“ zhodnotil rekonstrukci Kubánek. S čerpáním z fondů EU si však odnesl pozitivní zkušenost. „Pokud by panovaly stejné podmínky, jako před lety, šel bych do takového projektu znovu,“ uvedl jednatel společnosti Fibres. Oprava vepřína nepřinesla užitek pouze společnosti, ale také obci. Vnější vzhled budovy se totiž velmi vylepšil.

Nové období zavádí drobné změny

Nyní mohou české podniky využít financí určených pro programovací období 2014 – 2020. Nové období přineslo nejen další peníze, ale také nové podmínky. Program již nepodporuje takzvané stavby na zelené louce, ale pouze rekonstrukce starých objektů a jejich přeměnu na moderní prostory pro podnikání. Součástí jsou i demolice původních staveb a následná výstavba nových objektů.

Brownfieldy, které mají být cílem rekonstrukce, také musejí být registrovány v Národní databázi, kterou zřizuje agentura Czech Invest.

Očekává se tak příliv žádostí od podnikatelů, kteří chtějí rekonstruovat chátrající nemovitosti a případně je i rozšířit. „Druhou možnou aktivitou je pak bourání starých nevyhovujících objektů a následná výstavba nových prostor tam, kde je to finančně výhodnější než rekonstrukce,“ řekl redakci projektový manažer Erste Grantika Advisory Petr Navařík.

Zájem podnikatelů o rekonstrukci brownfieldů potvrzuje i ministerstvo průmyslu a obchodu. „Doposud byly vyhlášeny dvě výzvy. Při první výzvě v květnu 2015 bylo podáno celkem 307 plných žádostí v objemu 3,8 mld. Kč,“ hodnotí mluvčí MPO Kotrba. Pro tuto výzvu bylo přitom vyčleněno jen 1,5 miliardy korun a převýšení nastalo hned první den otevření příjmu žádostí. Hodnocení projektů totiž bylo průběžné a projekty splňující dané podmínky získaly podporu na základě pořadí, v jakém podali žádost.

Příjem žádostí ve druhé výzvě začne 21. listopadu. Pro české podnikatele je určeno 950 milionu korun. Projekty budou ohodnoceny v rámci jednokolové soutěže, čas odeslání žádosti tak již nebude rozhodující.

Další výzvu vyhlásilo ministerstvo v říjnu. V této druhé výzvě již nerozhoduje čas, všechny přihlášené projekty budou ohodnoceny v rámci jednokolové soutěže. Žádosti začne ministerstvo průmyslu a obchodu přijímat 21. listopadu a pro české podnikatele je určeno 950 milionu korun.

Čím starší budova, tím větší šance na podporu

Podle analytků z Erste Grantika Advisory mají šanci firmy s připravenou projektovou dokumentaci, podrobným položkovým rozpočtem a jasnou představu o budoucí podobě objektu. Podnikatelé by přitom měli do nemovitostí investovat více peněz, než je jejich obvyklá cena. Lepší bodové ohodnocení pravděpodobně získají firmy, které mají podanou žádost o stavební povolení. Finance z programu poputují zřejmě k objektům starším 40 let a velkým plusem může být prokázání toho, že rekonstrukce zlepší energetickou náročnost objektu.

Snahu malých a středních podnikatelů obnovovat zanedbané objekty podporuje program Nemovitosti. Tento program spadá do Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který má na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu. Skrze tento program proudí peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj nejen na rekonstrukce nemovitostí, ale třeba na modernizaci ICT.