České firmy mohou od EU získat až 75 milionů na výzkum a vývoj

reserach

© Pixabay

Evropská unie klade čím dál větší důraz na výzkum a vývoj. Pomáhat chce především soukromým firmám, kterým nabízí možnost čerpat nemalé peníze na inovace a technologický vývoj prostřednictvím několika operačních programů.

Výzkum a technologický vývoj je v dnešní době nepostradatelnou součástí nejen univerzit a vědeckých pracovišť, ale i mnoha firem, které chtějí rozšířit a zefektivnit svou výrobu. Přidanou hodnotu technologického pokroku a inovací ve výrobě si uvědomuje i Evropská unie, která se v této oblasti snaží podnikatelům pomáhat.

V rámci evropských fondů je největším poskytovatelem dotací pro výzkumné či vývojové projekty ve firmách operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Pro podniky však není realizace takových projektů snadná. Proto EU nabízí firmám tři dílčí programy, které mají celý proces inovací a vývoje usnadnit.

Základním krokem je vždy vytvoření vhodného zázemí, kde se bude následný výzkum a vývoj uskutečňovat. K tomu slouží program nazvaný „Potenciál“. Díky němu si firmy mohou zřídit funkční laboratoře, výzkumná centra či pořídit potřebné vybavení.

Dotace mohou pokrýt až 50 % celkových nákladů.

Dotace poskytnuté prostřednictvím tohoto projektu mohou pokrýt až 50 % celkových nákladů. Maximální podpora se může vyšplhat až na 75 milionů korun.

Program „Aplikace“ je pak zaměřen na firmy, které již potřebné zázemí mají, nyní ale potřebují samotný výzkum a vývoj zahájit. To často vyžaduje týmy odborníků nebo spolupráci s jinými pracovišti. Díky těmto dotacím si může vedení společnosti pořídit i potřebné přístroje, pokrýt náklady na smluvní výzkum, pořídit patenty nebo nakoupit materiál.

EU podmínky zpřísnila

Podnikatelé však nevyvíjejí nové produkty jen tak pro nic za nic. Samozřejmě chtějí mít ze zavádění nových technologií a postupů zisk. Nutností je tedy i začlenění nových prvků do výroby nebo jejich uvedení na trh.

„Žádný podnikatel nevyvíjí nové produkty a postupy jen pro zábavu, ale proto, aby je následně aplikoval do výroby či uvedl na trh. I to je však poměrně nákladná činnost, která velmi často vyžaduje obměnu, či alespoň rozšíření užívaných výrobních technologií, přičemž návratnost může být poměrně dlouhá,“ říkají odborníci z Erste Grantika Advisory.

Analytici: Žádný podnikatel nevyvíjí nové produkty a postupy jen pro zábavu, ale proto, aby je následně aplikoval do výroby či uvedl na trh.

Z toho důvodu existuje program „Inovace“. Ten se ale oproti období let 2007 až 2013 vyznačuje přísnějšími podmínkami. A dotace z něj mohou nyní pokrýt jen 25 až 45 % celkových nákladů, a to v závislosti na velikosti podniku. Aby bylo vůbec možné o tuto dotaci žádat, společnost musí doložit své dosavadní výsledky výzkumu a vývoje a představit funkční prvek, který chce uvést na trh.

„Program je zaměřen mimo jiné na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků nebo na zvýšení prodeje prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo zavedení nových prodejních kanálů,“ dodávají v Erste Grantika Advisory.

OP PIK ale není jediným zdrojem dotací pro výzkum a vývoj ve firmách. Pražští podnikatelé mohou například využívat program OP Praha – Pól růstu. Společnosti, které spolupracují se zahraničními partnery, mohou využít program Horizont 2020.