Česká republika zlepší komunikaci úřadů s občany

Na konferenci věnované Internetu ve státní správě a samosprávě, která se konala v první polovině tohoto týdne, představila vláda svůj projekt CzechPoint, který má zlepšit komunikaci mezi státní správou a občany.

Souvislosti:

e-Government je jedním ze zásadních cílů, který Evropská unie zanesla do svého Akčního plánu i2010, jenž představuje strategii pro „podporu růstu sektoru informačních technologií a pro rozšíření informačních technologií do všech částí ekonomiky.“

Pojem e-Government se vztahuje k poskytování veřejných služeb občanům elektronickou formou. Cílem je zjednodušit kontakt občanů a firem s úřady. V době e-governmentu mají být občané schopni na Internetu vyřídit například žádost o sociální dávky, důchodové pojištění, apod. Firmám má elektronizace přinést možnost snadno a rychle zjistit například oznámení o veřejných zakázkách, možnostech financování, atd.

Evropská diskuse v oblasti e-governmentu zahrnuje zejména rozšíření přístupu k vysokorychlostnímu Internetu, zlepšení přístupu a participace občanů prostřednictvím veřejných kontaktních míst, interoperabilitu sítí (jak v rámci jedné členské země, tak mezi zeměmi navzájem), zabezpečení sítě proti napadení viry.

Česká republika za evropským průměrem zaostává. Podle průzkumu agentury Cap Gemini, který zpracovala vloni pro Evropskou komisi, byla počátkem roku 2006 Česká republika na 20. místě v dostupnosti elektronických služeb poskytovaných veřejnou správou. V ČR poskytuje přinejmenším stejný objem online služeb oproti offline službám pouze 27% úřadů, průměr EU je zhruba 37%.

Jak průzkum ukazuje, v této otázce příliš nezáleží na ekonomické výkonnosti země. Za prvním Rakouskem, v němž počet úřadů s dobrou dostupností online služeb přesahuje 70% je těsně v závěsu Estonsko a daleko nezůstává ani Slovinsko (7. příčka). Naopak Lucembursko, které má v rámci EU nejvyšší HDP na obyvatele, se umístilo až za ČR.

Témata:

„Česká republika vyniká oproti ostatním členským státům EU tím, jak státní správa dokáže občany zaměstnat,“ uvedl český premiér Mirek Topolánek ve svém projevu na konferenci „Internet ve státní správě a samosprávě“ (ISSS), která se konala ve dnech 2.-3.dubna již po desáté v Hradci Králové a dodal, že Česká republika potřebuje „e-governmentovou revoluci“. Podle premiéra je třeba změnit filozofii. „Musíme veřejnou agendu přizpůsobit myšlení Internetu, ne přenášet úřednické myšlení na Internet.“

Český premiér ve svém projevu na konferenci ISSS představil projekt Czech Point (Český podací ověřovací informační národní terminál), který česká státní správa v současné době zahajuje. V rámci projektu má být během jednoho roku vytvořena síť více než 2.000 kontaktních míst, na nichž mají mít občané možnost získat veškeré údaje, které o nich státní správa vede. Budou si moci ověřit dokumenty a také provést konverzi dokumentů do elektronické podoby.

Toto je podle premiéra ovšem pouze první krok. V druhém kroku je třeba schválit zákon o e-governmentu, „aby mohli mít občané ‘svůj‘ CzechPoint ve svém počítači.“ Upozornil však, že na to musí navazovat permanentní proměna veřejné správy „v duchu online filozofie“. Premiér je přesvědčen, že se „dočkáme podobného interaktivního procesu, jaký vyvolal samotný Internet“ – procesu neustálého zdokonalování.

Elektronizace má zvýšit participaci občanů na činnosti veřejné správy, řekl Topolánek a dodal, že bude pro státní správu představovat velkou výzvu.

O snižování byrokratické zátěže hovořili na konferenci i Matěj Mareš, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Ivo Ryšlavý a Blanka Fischerová z Centra pro regionální rozvoj (CRR), které mají na starosti monitoring programů a projektů financovaných ze strukturálních fondů. V oblasti evropských fondů zahájilo MMR realizaci jednotného monitoringu. Od letošního roku existuje tzv. „webový účet žadatele“ v jehož rámci mohou žadatelé podávat své žádosti o prostředky ze strukturálních fondů elektronickou formou. V druhé fázi, která má být zahájena v polovině roku 2007, pak má být vytvořen elektronický systém vzájemné komunikace žadatelů a se subjekty, které finance z evropských fondů zprostředkovávají.

Systém má nejen zjednodušit komunikaci žadatelů se zprostředkovateli, ale také sjednotit pravidla pro jednotlivé zprostředkovatele tak, aby byla posílena transparentnost systému.

Hlavním organizátorem konference ISSS byla společnost Triada. Generálním partnerem konference byla Česká spořitelna, hlavními partnery Česká pošta, IBM, ICZ, Microsoft, PVT a Siemens, hlavním odborným partnerem O2 a partnery Adobe, AutoCont, ČD-Telematika, Novell, Oracle, Symantec a T-Systems.