Češi, hurá do Belgie!

Belgie je další zemí, která zcela otevře svůj pracovní trh osmi členským zemím, které přistoupily 1. května 2004. Posledními státy, které mají omezený přístup na svůj trh, tak zůstávají Německo a Rakousko.

V roce 2004, kdy Česká republika společně s dalšími devíti zeměmi do EU vstoupila, otevřely svůj pracovní trh pouze tři členské země – Irsko, Velká Británie a Švédsko. K nim se od té doby postupně přidávají další členské země, které byly z počátku velmi opatrné. Přechodné období, které umožnilo starým členským státům prodlužovat uzavření svých pracovních trhů vůči členským státům, které přistoupily v roce 2004, skončí v roce 2011.

Poslední dvě země, které otevírají svůj pracovní trh je Dánsko a Belgie. U obou zemí mají bariéry padnout 1. května 2009. Dánsko se rozhodlo již na konci loňského roku, v Belgii toto rozhodnutí padlo v obdobím před Velikonocemi. Definitivní odsouhlasení, že Belgie nepožádá o prodloužení přechodného období, má padnout v průběhu dnešního dne. Otevření trhu se má týkat vedle Česka i Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a pobaltských států .

Velvyslankyně při EU Milena Vicenová ocenila toto rozhodnutí a řekla: „Uvolnění pracovních trhů bylo prioritou českého předsednictví EU. Jsem ráda, že po Dánsku se pro otevření rozhodla i Belgie“.

Belgie nejspíše nechá toto své rozhodnutí bez povšimnutí, nechce totiž před svými obyvateli zdůrazňovat, že otevřela pracovní trh v době ekonomické krize. Avšak pracovníci se budou muset stále povinně registrovat na speciálních webových stránkách systému Limosa (www.limosa.be). Belgie tímto programem může sledovat vývoj na pracovním trhu a jaký vliv mají cizinci na ekonomiku Belgie.

Posledními dvě země, které využijí přechodného období v plném rozsahu a neotevřou své pracovní trhy dříve, jsou Německo a Rakousko. V případě těchto dvou zemí však již existují výjimky pro řadu povolání či pro lidi s patřičnou kvalifikací. 

V souladu s mottem českého předsednictví “Evropa bez bariér” byla oblast volného pohybu osob jednou z hlavních priorit českého předsednictví, které podpořila i Evropská komise. Ta opakovaně vyzvala státy, aby úplně otevřely své pracovní trhy. Jednou z aktivit Komise bylo vypracování analýzy, jak rozšíření ovlivní pracovní trhy starých členských států. Studie se pokouší vyvrátit obavy, že by pracovníci z nových členských států zaplavili trh „staré patnáctky“. Avšak aby mohly státy prodloužit omezení i na poslední dva roky přechodného období, musejí státy podat vysvětlení, které je k tomu vedou. Do konce měsíce musí tedy Rakousko a Německo předložit Komisi důkazy, že by zrušení omezení ohrozilo jejich pracovní trhy. Úkolem Komise je pak zhodnitit pravdivost těchto důkazů.