ČEPS: Na další obnovitelné zdroje letos zapomeňte

Zdroj: www.ceps.cz

Správce české přenosové soustavy ČEPS a distributorské společnosti dnes oznámily, že pozastavení vydávání kladných stanovisek na nové projekty obnovitelných zdrojů energie (OZE) potrvá pravděpodobně až do konce letošního roku. Ekologové i investoři do OZE považují ČEPS za nedůvěryhodný.

Distributoři a ČEPS (sdružují se v organizaci ČSRES) dnes představili studii výzkumné a konzultační společnosti EGÚ Brno, a.s., která se zabývá dopadem rozmachu OZE na českou elektrizační soustavu. Podle ní nepatří mezi  nejvýznamnější faktory limitující OZE ani tak často zmiňovaná kapacita přenosové či distribuční sítě (nebo vazba mezi nimi), ale spíš nedostatek záložních zdrojů (vítr nevane vždy, slunce v noci nesvítí) a především velikost spotřeby elektřiny v Česku.

„Spotřeba určuje výrobu, pro kterou navíc musíte mít regulační zálohu,“ říká šéf ČEPS a ČSRES Petr Zeman s tím, že v současnosti neznáme techniku, jak skladovat větší množství vyrobené elektřiny – ta se tedy musí ihned spotřebovat nebo vyvést do zahraničí.

Podle správců tuzemské elektrizační soustavy je klíčový problém v tom, že nikdo v současnosti netuší kolik ze schválených projektů OZE se bude skutečně realizovat. Na konci ledna 2010 činila souhrnná výrobní kapacita těch, které obdržely od ČEPSu nebo distributorů "kladné stanovisko" 8063 MW (smlouva o připojení byla uzavřena na 2352 MW).

Kapacita fotovoltaických a větrných elektráren, které už dodávají proud do sítě, činila na konci ledna 2010 672 MW, přičemž ČSRES očekává, že jen do konce tohoto roku se vyšplhá na 1985 MW.

„Tato čísla dokládají prudký růst zájmu o budování fotovoltaických zdrojů, který vznikl na přelomu let 2009 a 2010, a to především díky výraznému poklesu investičních nákladů,“ upozorňuje Zeman.

A jaká je tedy udržitelná kapacita fotovoltaických a větrných elektráren při současné spotřebě a exportu? Podle dat EGÚ by v letech 2010 až 2012 neměla překročit 1650 MW a v období 2013 až 2015 2000 MW. Pokud k tomu dojde, nebudeme  mít dostatek záložních zdrojů ani odběratelů elektřiny, tvrdí experti z EGÚ.

Distributoři požadují, aby si klíčoví hráči ovlivňující rozvoj OZE: tedy tvůrci legislativy, ministerstva a investoři do OZE ujasnili, jak dál. Doporučují legislativní změny tak, aby došlo k eliminaci nereálných požadavků na připojení OZE, k omezení jejich podpory, a k úpravě pravidel pro provozování přenosové a distribuční soustavy.

Dokud tyto požadavky nebudou splněny, členové ČSRES neobnoví vydávání kladných stanovisek k připojení dalších zdrojů OZE, které bylo s odkazem na možné ohrožení bezpečnosti soustavy zastaveno v polovině února (EurActiv 16.2.2010).

Podle Zemana by se „legislativní normy měly dát do pořádku do konce roku“. „Pokud už jsme se rozhodli pro centrální plánování, musíme ho dělat pořádně,“ uzavírá Zeman.

Podle ekologů i investorů do zelených technologií však ČEPS působí nedůvěryhodně. „Dojem z neserióznosti ČEPS podporuje, že společnost také neustále mění informace, kolik je vydáno kladných rozhodnutí o připojení slunečních nebo větrných elektráren k síti. Během měsíce údaj zvýšila ze 3500 MW (tisková zpráva ČEPS, 10. února) přes 5000 MW (Petr Zeman, předseda představenstva ČEPS na tiskové konferenci, 15. února) na posledních více než 8000 MW (tisková zpráva ČSRES, 10. března),“ uvedlo pro EurActiv Hnutí DUHA.

Na podobnou věc si stěžuje i předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček. „ČEPS spolu s distributory střílí ta čísla od pasu. Tahají je jako králíky s klobouku a nikdo nemá šanci si ověřit jejich důvěryhodnost,“ řekl EurActivu Janeček. ČEPS se těmto výtkám brání: informace prý „postupně zpřesňuje“, tak jak mu docházejí od distributorů a Energetického regulačního úřadu.

Janeček navíc upozorňuje, že obavy ČSRES z přílišného rozmachu OZE jsou plané – očekávaný nárůst kapacity věrných a fotovoltaických elektráren o cca 1300 MW je nereálný už z toho důvodu, že ho banky prostě nebudou ochotny financovat (jeden MW v OZE přijde cca na 80 milionů, tj celkem přes 100 miliard). Distributoři podle Janečka způsobují současnou nepřehlednou situaci sami – už v současnosti platná legislativa jim totiž umožňuje zrušit (nebo vůbec nevydat) kladné stanovisko projektům OZE, u nichž nenastává žádný posun vpřed (kapacity jsou drženy ze spekulativních důvodů).

Ekologové i předseda ČSVE se navíc shodují, že argument o nedostatku záložních zdrojů pro OZE je mylný. „Jaderné bloky, které občas nepředvídatelně vypadávají, je potřeba zálohovat úplně stejně jako solární a větrné elektrárny. Vzhledem k velikosti znamená výpadek reaktoru pro přenosovou síť mnohem vyšší zátěž. Výpadky přitom nejsou nic neobvyklého (…),“ řekl EurActivu Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Česko se zavázalo, že do roku 2020 bude 13 % v tuzemsku spotřebované energie pocházet z obnovitelných zdrojů a například ministerstvo průmyslu se dlouhodobě vyjadřovalo k tomuto cíli dost skepticky.

Data EGÚ to nepřímo potvrzují: podle nich by do roku 2020 bylo nutno nainstalovat cca 4000 MW výkonu nových OZE. To bude ale vzhledem k výše zmíněným limitům obtížné. EGÚ předpokládá, že celkové náklady na podporu OZE až do roku 2020 dosáhnou mezi 370 a 470 miliardami korun.