Eurobarometr: Jen polovina Čechů se cítí být občany EU

Zdroj: Evropská komise.

Nejnovější výzkum veřejného mínění v členských státech EU (Eurobarometr) ukazuje, že občané od Unie očekávají hlavně zlepšení ekonomiky v kontextu boje s krizí. Platí to i pro Čechy. Ti se dále domnívají, že EU tento cíl nenaplňuje a za hlavní přínos integrace považují volný pohyb osob, zboží a služeb. Eurobarometr také potvrdil spíše vlažný postoj Čechů k evropské integraci.

Ekonomická krize je evropskými občany vnímána jako nejpalčivější problém, se kterým by EU měla něco dělat. Čeká to od ní 45 % Čechů a celkem 49 % osob v EU. Vyplývá to z výsledků nejnovějšího Eurobarometru, jež byly zveřejněny minulý týden (13. března).

Další očekávání občané České republiky i EU jako celku vkládají do zlepšení vnitřního fungování evropské integrace. Tím je míněno omezování byrokracie a korupce v rámci evropské legislativy a řešení vnitřní bezpečnosti. Mezi dotázanými v České republice to uvedlo 31 % osob. Celá desetina Čechů pak dle průzkumu od EU nic neočekává.

Zmíněná očekávání se ale nekryjí s tím, co podle občanů EU skutečně přináší. Pro Čechy je totiž hlavní pozitivem evropské integrace možnost volně se pohybovat po zemích EU. Princip volného pohybu, osob a služeb považuje za největší přínos EU 40 % občanů České republiky, za tím se umístil mír v EU, tedy že členské státy mezi sebou nevedou žádný konflikt (33 %). V průměru zemí EU je přitom pořadí prvních dvou příček opačné.

Že se Češi více zaměřují na volný pohyb, dokládá i fakt, že 57 % z nich uvedlo, že má prospěch ze zrušení hraničních kontrol. Podobně to vidí lidé z dalších nových členských států (země, které přistoupily v roce 2004 a 2007), v rámci celé EU v tom ale spatřuje osobní prospěch jen 41 % respondentů.

Češi dále oceňují levnější volání v EU, méně nákladné lety nebo lepší spotřebitelská práva při nákupu v jiné zemi. Z možnosti studia, bydlení či práce v jiné zemi pak těží zhruba pětina dotázaných Čechů. Ve všech těchto kategoriích Česká republika převyšuje průměr EU, a to přesto, že jinak jsou Češi k evropské integraci spíše skeptičtí.

Je to pravděpodobně způsobeno tím, že Češi stejně jako obyvatelé ostatních nových členských států ještě nejsou na zmíněná opatření zvyklí a jejich přínos neberou jako samozřejmost.

Čeští euroskeptici

Jak bylo zmíněno, Češi se vyznačují svým euroskeptickým postojem (EurActiv 8.3.2013). To odráží výsledky Eurobarometru v oblasti pocitu evropanství. Občany EU se cítí být jen 54 % Čechů, zatímco třeba na Slovensku se tak cítí 71 % osob. Nejméně lidí se podle očekávání považuje za občany EU ve Velké Británii (48 %).

Češi jsou na tom v porovnání s ostatními státy také poměrně špatně, co se týče povědomí o svých právech jako občanů EU. Dobře informováno v tomto ohledu není skoro 60 % respondentů. Nicméně optimistickou zprávou může být fakt, že přes 60 % Čechů by se o svých právech chtělo dozvědět více. Právě na to se chce Evropská komise letos zaměřit v rámci Evropského roku občanů (EurActiv 18.1.2013).

Češi by chtěli rozšířit své znalosti hlavně o svých právech souvisejících s prací v jiné zemi EU a o právech na obdržení lékařské pomoci v jiném státě.

Málo informací o EU

Ne zrovna pozitivní výsledek přinesl průzkum v otázce informovanosti občanů České republiky o EU. Celých 72 % dotázaných totiž uvedlo, že je o dění v EU špatně informováno. Nicméně valná většina Čechů (76 %) informace o EU alespoň občas vyhledává, a to nejčastěji v televizi. Dalším zdrojem je pro ně internet, kde mezi nejpopulárnější weby o EU patří internetové stránky zpravodajských serverů (35 %). Oficiální stránky institucí považuje za užitečné 30 % Čechů.

Česká média podle většiny občanů informují o EU přiměřeně a zároveň objektivně. Asi čtvrtina dotázaných se ale domnívá, že v televizi a v rozhlasu je daleko méně informací o EU, než by mělo být.

Část lidí si také myslí, že média zobrazují EU příliš pozitivně (16 %). Je jich dvakrát více než těch, kteří se domnívají, že EU je vykreslována spíš negativně (8 %). Tím se Česká republika a další nové členské státy odlišují od těch starých (prvních patnáct členů EU), kde je trend přesně opačný – média o EU podle tamních obyvatel informují o EU spíš negativně a tím rozšiřují „špatnou náladu“ v evropské integraci.

Výzkum pro Eurobarometr probíhal v České republice na podzim roku 2012 a účastnilo se ho na tisícovku českých občanů. Průzkum veřejného mínění o EU se provádí v členských a kandidátských státech dvakrát ročně.