Cameron chce reformovat EU, česká vláda s tím souhlasí

David Cameron (vlevo) a Petr Nečas; zdroj: Rada EU

Britský premiér David Cameron tento týden přednesl svůj dlouho očekávaný projev o budoucnosti vztahu Británie k evropské integraci. Ohlášení referenda o možném vystoupení Britů z EU na rok 2017 v případě, že konzervativci vytvoří vládu i po volbách v roce 2015, vzbudilo žhavé reakce po celé Evropě. Premiér Nečas si odchod Británie z EU nepřeje, souhlasí ale s tím, že by se Unie měla reformovat.

David Cameron ve svém prohlášení 23. ledna přislíbil Britům referendum o setrvání Spojeného království v EU. Mohlo by se uskutečnit v roce 2017, pokud by u vlády po dalších parlamentních volbách zůstala Cameronova Konzervativní strana.

Britský premiér pak předpokládá, že v době takového referenda, by mělo být postavení Spojeného království v EU značně odlišné od toho současného. Cameron totiž plánuje vyjednat novou smlouvu a změnit celkové uspořádání evropské integrace. Reformovaná EU by podle něj měla být konkurenceschopná, flexibilní, demokraticky odpovědná a spravedlivá. Některé na nadnárodní instituce přenesené pravomoci by se také měly vracet národním vládám.

Reakce evropských představitelů na Cameronovo vyjádření na sebe nenechaly dlouho čekat. Například německý ministr zahraničí Guido Westerwelle projevil přání, aby Británie zůstala v EU. Varoval ale před britskou snahou „vyzobávat rozinky“, tedy vybírat z evropské integrace jen to, co se hodí. Pokud by se totiž k takové taktice uchýlily i další státy, vedlo by to podle Westerwelleho k rozštěpení Unie.

Negativní hlasy se ozvaly i ze stran tradičních britských partnerů v otázkách evropské integrace. Švédská ministryně pro evropské záležitosti se s Cameronem neshoduje v tom, že by EU měla být pouhou „volnou sítí“, jde podle ní o unii s jasnými pravidly hry. Dánský ministr pro evropské věci zase uvedl, že Dánsko neplánuje následovat britskou cestu a chce mít co nejtěsnější vazby s centrem EU.

Podpoří Camerona jeho český spojenec?

Česká republika má v současnosti podobně jako Británie pověst spíše euroskeptického státu a poté, co se premiér Petr Nečas připojil k Davidu Cameronovi a nepodpořil vytvoření fiskální unie (EurActiv 1.2.2012), je považována i za možného spojence Velké Británie v EU. Budoucnost britského vztahu vůči EU by proto mohla mít důsledky i pro českou politiku na evropské úrovni (EurActiv 3.12.2012).

Jak EurActivu připomněl politolog Ladislav Cabada, hlavní česká vládní strana je také členkou stejné evropské frakce jako britští konzervativci. „Dlouhodobě jsou vazby a hodnotové preference mezi britskými konzervativci a ODS poměrně konvergentní.“ Podle Cabady je ale otázkou, jak moc by si politika prosazovaná ODS mohla od britského postoje něco slibovat. „Mohla by se snažit z případné regrese vztahů EU-Velká Británie něco vytěžit pro českou politiku – například odstoupit od slibu zavést euro jinak než referendem,“ říká.

Předseda české vlády Petr Nečas již uvedl, že s Velkou Británií sdílí názor, že Evropa by měla být flexibilnější, otevřenější a že by měla více usilovat o důvěru občanů. Poukázal také na situaci v České republice s tím, že „určitá skepse a rezervovanost není pouze problémem britského veřejného mínění.“ Dá se proto předpokládat, že Cameronovu snahu o reformování Unie podpoří.

„Co se týče reformy Evropské unie, já jsem přesvědčený, že Evropská unie ji potřebuje,“ uvedl český premiér. Souhlasí také s představou britského premiéra o podobě této reformy. „Jedině pružná integrace modelovaná pro různé státy na základě jejich potřeb a politické vůle má budoucnost,“ uvedl v Lidových novinách.

Nečas dále zdůraznil, že jsou si jeho a Cameronovy postoje velice blízké. Odchod Británie z EU by proto nebyl žádoucí. „Naopak máme zájem na tom, aby pokračovala evropská budoucnost Spojeného království a Velká Británie zůstala aktivním a klíčovým hráčem v procesu evropské integrace.“ Evropskou unii bez Spojeného království Nečas vnímá jako slabší Unii.

Ladislav Cabada se domnívá, že česká vláda se v budoucnu může také připojit k nějakému formujícímu se proudu, který bude hledat cestu kompromisu s britským požadavkem bez referenda, jež by mohlo ohrozit členství Británie v EU. Cabada však upozorňuje, že zatím není úplně jasné, co Cameron konkrétně chce a dodává, že naše postavení se také může změnit vstupem v platnost české výjimky z Lisabonské smlouvy, k čemuž by mělo dojít při přístupu Chorvatska k EU (EurActiv 18.1.2013).

Pandořina skříňka

Podle některých názorů je ale třeba Cameronův proslov chápat především v britském domácím kontextu. Například sociálnědemokratický europoslanec Libor Rouček (S&D) se domnívá, že hlavní poselství proslovu bylo adresováno britskému publiku, v souvislosti s tím, že se britský premiér dostal pod tlak eurofobního křídla v Konzervativní straně.

Podle Roučka si chce Cameron „vyjednat vůči EU nové výjimky z pravidel platných pro všechny a prezentovat následně ústupky EU jako třetí cestu mezi vystoupením z Unie a plným členstvím.“ Český europoslanec se také připojuje k názoru německého ministra zahraničí. „Bilaterální otevírání stávající Smlouvy o EU by znamenalo otevřít Pandořinu skříňku: následovala by lavina národních požadavků, na jejímž konci by byl totální rozpad EU.“

Analytik Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky užívá stejné přirovnání. „Zásadní výjimky z jednotlivých politik jsou otevíráním Pandořiny skříňky. Poláci potom řeknou, že se nebudou účastnit regulace CO2, protože se jim nelíbí, Francouzi odmítnou něco jiného, Slovinci něco dalšího a jednotný trh bude rozebrán na prvočinitele,“ sdělil EurActivu. Myslí si proto, že se Británii rozsáhlé výjimky vyjednat nepodaří. Celkově pak Dostál neočekává, že Cameronův projev povede k nějaké hlubší debatě v českém prostředí.

Europoslanec za ODS Jan Zahradil také souhlasí s tím, že v otázce referenda se jedná o vnitřní britskou záležitost. Vize flexibilní Evropy je ale podle něj důležitá i pro ostatní státy včetně České republiky. „Čeští voliči nejsou ohledně EU příliš nadšeni, to je zřejmé z průzkumů veřejného mínění,“ uvedl Zahradil pro BBC. Cameronova vize je podle něj pak dobrou alternativou vůči francouzsko-německému federalistickému integračnímu modelu.