Buďte v EU aktivni a zapněte si web, vzkazuje Zastoupení

České podniky projevují stále velmi malý zájem o bruselské dění. Přitom právě tam mohou získat cenné informace a ovlivnit připravovanou legislativu. České Stálé zastoupení v Bruselu se jim proto rozhodlo vyjít více vstříc a včera (27. ledna) spustilo webové stránky, které by měly firmám pomoci se v EU orientovat.

Evropská unie se snaží získávat od podnikatelské sféry, odborníků i veřejnosti jejich podněty a návrhy, jak legislativu, která má čím dál tím větší dopady na nás všechny, připravovat, co do ní zahrnout a co nikoliv. Tento proces se bruselským jazykem nazývá veřejná konzultace a právě připomínkami a návrhy mohou podniky konečnou verzi evropských předpisů ovlivňovat ve svůj prospěch.

To ale není případ českých luhů a hájů. Tuzemské podniky jeví zájem o evropské dění opravdu pramalý. Jeden příklad pro ilustraci. Když byla spuštěna veřejná konzultace k budoucnosti Společné zemědělské politiky, která stále ukrajuje z unijního rozpočtu až 40 % prostředků, přišlo z České republiky 19 příspěvků. Ze srovnatelně velké země jakou je Rakousko dorazilo podnětů 399 a ještě z menšího Lotyšska dokonce 463.

Stálé zastoupení ČR v Bruselu proto připravilo internetový informační portál EU pro podnikatele, který je určen především pro podnikatele a nevládní organizace a kde jsou k dispozici informace například o právě probíhajících veřejných konzultacích nebo kontakty na organizace, které sdružují menší podniky, aby jejich hlas v EU byl více slyšet.

„Spuštění webu pro podnikatele bylo mým dlouhodobým cílem a zapadá mezi mé tři priority. První prioritou bylo více českých lidí v EU, druhou Evropská unie jasně a srozumitelně a třetí právě informace pro podnikatele. Česká republika by měla lépe využít prostor, který v Evropské unii má,“ komentovala web šéfka Stálého zastoupení Milena Vicenová.

Na dotaz, proč právě české podniky oproti jiným zemím mají tak malý zájem o evropské dění a legislativu, velvyslankyně EurActivu řekla: „Země, které mají již například šedesátiletou zkušenost, vědí, že sledovat legislativu se vyplatí, mohou na ni tak v předstihu reagovat. My (Češi) na to ještě nejsme zvyklí reagovat a spíše, tak lidově řečeno, brbláme.“ Podle Vicenové může do jisté míry za neúčast Čechů na evropském rozhodování i jazyková bariéra.

Pár výjimek, které se do tvorby evropských norem zapojují, se u nás dá také najít. Jedná se však pouze o veliké a zavedené společnosti, jako je například Škoda Auto. „Automobilový průmysl má v EU dlouholetou tradici a síť, stejně tak i energetické firmy,“ dodala Vicenová.

Stránky plné odkazů

K portálu se zájemci dostanou ze stránky Stálého zastoupení. Musí ale nejprve zaostřit zrak, aby jim modrý obdélník, který se nachází na pravé straně obrazovky, neunikl. Kromě informací o současných veřejných konzultacích a postupu, jak zaslat svůj příspěvek, server dále nabízí informace, jak podnikat za hranicemi Čech nebo jak čerpat peníze z evropských fondů třeba na zemědělství, výzkum a inovace.

Portál zájemcům také nabízí pokyny, jak se v případě porušení práva obrátit na Evropský soudní dvůr, Evropskou komisi nebo na Evropského veřejného ochránce práv. Zvláštní prostor je zde věnován porušování práv duševního vlastnictví.

„Chtěli jsme hlavně umožnit malým podnikům, aby měly lepší přehled o podnikání v zahraničí. Uvidíme, jestli systém něco přinese a jaké na něj budou ohlasy,“ odvětila Vicenová na dotaz, zda plánují v této iniciativě nějakým způsobem dále pokračovat.