Budoucnost SZP? Jsme ochotní jednat, řekli ministři.

Ministři zemědělství EU přijeli, prohlédli si Brno a dohodli se, že jsou o budoucnosti přímých plateb ochotni dále jednat. Hlavním tématem jednání byla společná zemědělská politika a nerovné dotační podmínky, které v tomto sektoru panují. Ministři se shodli, že se jimi budou zabývat na příštím setkání.

Včera skončilo v Brně neformální setkání ministrů zemědělství, jehož hlavním tématem byly nerovné dotace ve společné zemědělské politice, které panují mezi novými a starými členy EU. Jedním z cílů českého předsednictví je právě srovnání nerovných podmínek v zemědělství, ale i zjednodušení komplikovaného systému dotací. Ministři se shodli, že budou projednávat jak bude systém plateb vypadat po roce 2013. Tato diskuse bude i podkladem pro jednání o novém sedmiletém rozpočtu EU na léta 2014-2020.

Nové členské státy EU dostávají méně peněz než staré členské státy, a ty se svých výhod pochopitelně nechtějí vzdát. Zemědělci z nových členských států předali komisařce pro zemědělství Mariann Fischer Boel, která se též účastnila neformálního setkání, deklaraci, která vyzývá ke srovnání plateb již v roce 2010 a nikoliv až v roce 2013.

Jak bude pokračovat jednání zatím není jasné. Staré členské státy v čele s Francií se svých výhod nechtějí vzdát. Na druhou stranu se objevil i návrh zrušit přímé platby úplně. Komisařka pro zemědělství tento návrh však nepodpořila. „Jsem přesvědčená, že bychom v rámci společné zemědělské politiky měli v budoucnu udržet systém přímých plateb, který představuje jakousi finanční záchrannou síť pro farmáře“. Je tedy více než pravděpodobné, že ke zrušení plateb nedojde a k její reformě nedojde dříve než v roce 2013.

Výsledek třídenního setkání, je podle českého ministra Jakuba Šebesty úspěchem. „Ministři potvrdili závazek podrobně prozkoumat možnosti rozvoje systému přímých plateb a posoudit odlišnou úroveň přímých plateb u členských států po roce 2013, takže priorita předsednictví byla naplněna,“ řekl.