Budoucí komisařka pro spravedlnost přislíbila větší ochranu soukromí

Posilování práv občanů v EU je hlavní prioritou v nadcházejícím období, prohlásila na úterním slyšení v Parlamentu designovaná komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding. S tímto vyjádřením je v souladu i její odmítavý postoj k zavádění tělesných skenerů na letištích.

Reding, která se uchází o post v Komisi již potřetí, v případě svého zvolení „povýší“ na místopředsedkyni této instituce. Reding podala 12. ledna v Parlamentu klidný a přesvědčivý výkon. Zpovídali jí poslanci z Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.

Kandidátka v Bruselu získala uznání již během svého působení na pozici komisařky pro informační společnost a média v Barrosově první Komisi. Během slyšení sdělila poslancům, že jejím úkolem číslo jedna bude právě posílení práv občanů v EU.

Samostatné portfolio pro spravedlnost, základní práva a občanství je v Komisi novinkou, kterou prosazovali hlavně liberálové. Dříve byly v jeho názvu i vnitřní záležitosti, které nyní tvoří samostatné portfolio. Do oblasti spravedlnosti, základních práv a občanství bude spadat například volný pohyb osob, trestní právo, rodinné právo, spotřebitelská práva, rovnost pohlaví nebo antidiskriminační opatření. Jeho vznik mnozí vnímají jako Barrosovu reakci na sílící debatu o migraci v Unii.

Tělesným skenerům říká Reding „ne“

Designovaná komisařka je proti povinnému zavádění tělesných skenerů na letištích. Přijetí tohoto opatření se v Evropě intenzivně zvažuje od prosince 2009, kdy se v USA podařilo zabránit plánovanému teroristickému útoku. „Potřeba bezpečnosti nemůže omluvit každý způsob narušování soukromí,“ řekla Reding a dodala, že občané jsou lidské bytosti, nikoli předměty. Používání skenerů by nemělo být podle kandidátky povinné. „(Při rozhodování) bychom se nikdy neměli nechat vést strachem,“ prohlásila.

Navržená komisařka na základě dotazu ze středolevicového tábora potvrdila, že by v případě budoucích dohod o ochraně dat s USA podpořila zvýšení ochrany soukromí. Evropští ministři pro vnitřní záležitosti totiž minulý rok s Američany podepsali kontroverzní prozatímní dohodu, která vyšetřovatelům z USA umožňuje přístup ke značnému množství údajů o bankovních kontech občanů EU.

„Můžete si být jisti, že základní práva, včetně ochrany dat, pro mě budou prioritní záležitostí,“ vyjádřila se Reding. Dokonce prohlásila, že k porušování Listiny základních práv, která se stala s Lisabonskou smlouvou závazným dokumentem, zaujme postoj nulové tolerance. Rodačka z Lucemburska dala jasně najevo, že by v případě potřeby neváhala proti kterémukoli členskému státu zahájit řízení pro porušení práva. „Nebojím se říkat ,ne´,“ podotkla. Reding má také v plánu předkládat Parlamentu výroční zprávu hodnotící dodržování Listiny v jednotlivých státech Unie.

Snazší přeshraniční svatby a rozvody

Reding chce ještě v roce 2010 vydat Zelenou knihu, která by umožnila volný pohyb právních dokumentů či dokladů evropských občanů, což by usnadnilo sňatky i rozvody napříč Unií. Komisařka uvedla, že až pětina všech rozvodů v EU má přeshraniční rozměr a jejich vykonávání je kvůli zhoršené mobilitě dokumentů komplikované. Podobné problémy nastávají také s dokumenty, které se týkají například dědických práv.