Ratifikace fiskální dohody jako vstupenka na eurosummity?

zdroj: Rada EU.

Zatím poslední verze fiskální dohody, kterou se v těchto dnech zabývají ministři financí evropské sedmadvacítky, počítá s tím, že se pravidelných neformálních eurosummitů budou účastnit i země, které zatím nepoužívají společnou měnu euro. Podmínkou pro tyto státy, mezi něž patří i Česká republika, bude ale zřejmě úspěšné dokončení ratifikace smlouvy.

Eurosummity, tedy budoucí pravidelná neformální setkání zemí eurozóny nad dalším směřováním hospodářské a měnové unie, nebudou probíhat za zcela zavřenými dveřmi, jak se někteří politici (i v České republice) obávali. Vyplývá to ze zatím posledního návrhu fiskální dohody, který mají politici k dispozici od konce minulého týdne. 

Na pravidelná jednání, která se podle dokumentu budou konat minimálně dvakrát ročně, totiž budou moct být přizvány i státy, jež společnou měnu zatím z nejrůznějších důvodů nepoužívají. Aby se tak stalo, tyto země, mezi nimiž najdeme i Českou republiku, se budou muset k diskutované smlouvě, k jejímuž vzniku zavdala impuls prosincová Evropská rada, nejprve přihlásit a posléze ji ratifikovat.  

Zatím jedinou zemí, která se k dohodě, od níž si politici slibují vyřešení stávajících hospodářských potíží eurozóny a obnovení důvěry na trzích, odmítla připojit (a tím pádem si přivřela dveře na eurosummity), je Velká Británie. Ostatní nečleni eurozóny, včetně Česka, si vzali čas na rozmyšlenou (EurActiv 12.12.2011). 

S eurem či bez? 

V České republice události vzaly poměrně rychlý spád minulý týden, kdy vláda rozhodla, že otázku připojení se k fiskální smlouvě ponechá na občanech, kteří se k ní budou vyslovovat v referendu (EurActiv 19.1.2011). Zatím ale neřekla, kdy se toto lidové hlasování odehraje a zda v něm budou občané rozhodovat pouze o připojení země k  dohodě, nebo se zároveň vyjádří i k přijetí eura. 

Jak na posledním zasedání Výboru pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně uvedl premiér Petr Nečas, on sám preferuje druhou možnost.  

Jelikož ale smlouva počítá s tím, že předseda eurosummitů minimálně jednou ročně pozve na jednání hlavy států a premiéry zemí bez eura, které „smlouvu ratifikovaly a daly najevo svůj úmysl zavázat se k plnění některých jejích ustanovení“, je proto podle některých komentátorů možné, že dveře na summity by nám v takovém případě zůstaly prozatím opravdu uzavřeny. Česká republika totiž přesné datum vstupu do eurozóny zatím nezná.  

„Pro quasi automatickou účast na eurosummitech nestačí jen smlouvu ratifikovat, je třeba také zároveň unilaterálně přijmout závaznost buď celé Hlavy III a IV, nebo jejích částí, tedy například jen přistoupit k fiskálnímu kompaktu bez koordinace hospodářských politik. To můžeme učinit ještě před tím, než přijmeme euro,“ vysvětlil EurActivu David Král, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

„Pokud Česká republika smlouvu podepíše a její ratifikaci sváže s referendem o vstupu do eurozóny, myslím si, že v mezičase by nás na summit nepustili,“ dodal. 

Eurosummity 

Eurosummitů se kromě jejich předsedy, který bude volen signatářskými zeměmi s eurem podobně jako stálý předseda Evropské rady (nyní Herman Van Rompuy) na stejně dlouhé období, tj. 2,5 roku, může účastnit i předseda Evropské centrální banky (nyní Mario Draghi) a předseda Eurogroup (nyní lucemburský premiér Jean-Claude Juncker).  

Předseda Evropského parlamentu (nyní Martin Schulz) může být účastníky summitu vyzván, aby zde přednesl stanovisko europarlamentu.   

Stanoviska: 

„Co se týče neformálních setkávání hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny na pravidelných eurosummitech, uvítali bychom jejich otevřenou povahu, tj. možnost účasti alespoň těch zemí, které jsou kandidáty na vstup do eurozóny, ale nyní jejími členy nejsou,“ uvedl na zasedání Výboru pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně premiér Petr Nečas.

„Jak plyne z aktuálního znění návrhu smlouvy, je podmínkou účasti zemí mimo eurozónu ratifikace této smlouvy a alespoň určitá míra zapojení do jejího provádění (tzv. opt-in). Současně se má jednat o účast na ad hoc bázi, tedy jen v případě, že předmětem jednání mají být zvláštní otázky provádění nové smlouvy. Ostatní členské státy mají být důkladně informovány o přípravě a výsledcích Euro summitů,“ vysvětlil EurActivu David Elischer z Úřadu vlády ČR.

„Za těchto podmínek by tedy ČR mohla na eurosummitech participovat pouze v případě, že by ratifikovala novou smlouvu a zapojila se v nějaké míře formou opt-inu do vyjednaného závazku. O tom však zatím nebylo vládou rozhodnuto,“ dodal.