Blíží se předsednictví ČR: Občanům chybí informace

Z průzkumu veřejného mínění z počátku září vyplývá, že veřejnost má málo informací o nadcházejícím předsednictví ČR v Radě EU.

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) provedlo průzkum 1. – 8. září a zúčastnilo se jej 1 066 respondentů. Z výsledků, které byly zveřejněny včera, vyplývá, že tři čtvrtiny lidí má o českém předsednictví málo informací. Zájem o předsednictví roste s dosaženým vzděláním. Lidé se základním vzděláním se vůbec o předsednictví nezajímají ze 46% a vysokoškoláci se naopak o předsednictví zajímají ze 45%. Občanům chybí informace také o tom, kdo se na přípravě předsednictví podílí.

Na otázku, zda bude ČR na předsednictví připravena, odpovědělo kladně 36% dotázaných; 30% si myslí, že nebude připravená a dalších 34% neví, jak by na tuto otázku odpovědělo. Více jak polovina dotázaných (52%) je přesvědčena, že ČR během předsednictví výrazně chod EU neovlivní. Nicméně 47% respondentů si myslí, že ČR při svém předsednictví obstojí.

Česká republika převezme předsednickou štafetu od Francie 1. ledna 2009. Vláda pro zlepšení informovanosti veřejnosti o předsednictví spustila na začátku září informační kampaň s názvem Tváře českého předsednictví. Její heslo „Evropě to osladíme“ se stalo terčem kritik z mnoha stran. Druhá část kampaně, která bude mít více vysvětlovací charakter, začne v listopadu. Celkem vláda na zlepšení informovanosti veřejnosti hodlá utratit 12 milionů Kč. Půlroční předsednictví přijde státní rozpočet Česka na 3,3 miliardy Kč.

ČR je v EU známá svým euroskepticismem díky názorům některých čelních představitelů ČR.  Mnohá média v této souvislosti psala o tom, že předsednictví převezmou 1. ledna 2009 euroskeptičtí Češi. V této souvislosti nutno dodat, že mluvčí prezidenta ČR Václava Klause Radim Ochvat, řekl, že Václav Klaus na Pražském hradě nehodlá během předsednictví nastálo vyvěsit vlajku EU. Symboly EU jako je vlajka nebo Beethovenova Óda na radost jako hymna nejsou sice zakotvené ve smluvním základu Unie, ale přesto jsou neoficiálně jako symboly EU respektované.

Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra v této souvislosti řekl: „My budeme mluvit za celou EU, tady na Strakově akademii (vlajka EU) visí… pokud jde o Pražský hrad, já si samozřejmě myslím, že pokud se tam budou nějaké akce během předsednictví konat, tak ta vlajka by tam samozřejmě měla být.“