Berlín nesouhlasí s kritikou ČR ohledně deklarace

Česká republika kritizuje německé předsednictví za způsob jednání o Berlínské deklaraci. Členské země EU totiž dosud neznají konečnou podobu dokumentu, který by měly o tomto víkendu podepsat.

Česká vláda a prezident nesouhlasí zejména s tím, že Německo dosud nepředložilo text připravované deklarace. Jan Zahradil, vládní zmocněnec pro jednání o deklaraci a evropské ústavní smlouvě, dokonce zaslal německému předsednictví e-mail (po dohodě s premiérem a prezidentem ČR), ve kterém vyslovil nesouhlas České republiky s postupem Německa při jednání o nové deklaraci. Podle Lidových novin především kritizoval „nedostatek otevřené diskuse“. Zahradil dále uvedl, že z tohoto důvodu se česká vláda necítí být obsahem tohoto dokumentu vázána.

K této otázce se vyslovil také vícepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Ten pro Lidové noviny uvedl: „Nemůžeme s prezidentem projednat mandát, protože pořád není k čemu. A nyní Němci postavili ostatní státníky do role statistů. Takhle se věci nedělají.“

Podle informací ČTK by měl být text deklarace „do konce týdne konzultován“ se všemi členskými zeměmi EU.

Zatím je známo následující. Dvoustránková deklarace se bude skládat ze čtyř částí. První část v hlavních bodech ukáže, čeho EU z pohledu svobody, prosperity a solidarity dosud dosáhla. Druhá se bude zabývat základními principy Společenství jako je např. rovnost členských zemí, transparentnost nebo subsidiarita. Třetí kapitola se má týkat základních hodnot, na kterých je EU založena, a to především nedotknutelnosti lidské důstojnosti. Závěrečná část deklarace bude věnována budoucím výzvám – boji s klimatickými změnami, zahraniční a bezpečnostní politice, vnitřní bezpečnosti, občanským svobodám a sociálně odpovědné společnosti.

Dále by v textu deklarace měla být zmínka o tom, že institucionální reformy Unie by měly být vyřešeny do června 2009. K tomuto termínu už dříve Jan Zahradil uvedl, že „ČR nechce, aby ratifikace ústavní smlouvy zastiňovala české předsednictví EU v první polovině roku 2009“. A dodal: „Naše interpretace bude taková, že to v žádném případě neznamená, že v červnu 2009 musí být dokončen institucionální proces.“

Mluvčí německé vlády Ulrich Wilhelm k postoji ČR podle ČTK sdělil, že tento „termín s řešením hlavolamu kolem ústavní smlouvy skutečně nesouvisí“. A zdůraznil: „Cílem německé kancléřky Angely Merkel je předložit harmonogram řešení ústavní krize EU v červnu. Konečné rozhodnutí o dalším postupu o této otázce by pak mělo padnout až koncem roku 2008 za francouzského předsednictví. Cílem ale zůstává, zachovat co možná nejvíce z podstaty ústavní smlouvy.“

Česká republika kritizuje také návrh, aby Berlínskou deklaraci podepsali pouze předseda Evropské komise José Manuel Barroso, předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering a německá kancléřka Angela Merkel za předsednictví. To podle Zahradila lze chápat tak, že „Němci přebírají plnou zodpovědnost za text“. „Národní reprezentace mají volnou ruku v tom, jak budou deklaraci interpretovat, vysvětlovat … a zprostředkovávat veřejnosti.“