Barroso za priority summitu EU označil zdanění bank a migraci

Zdroj: Evropská komise.

V dopise adresovaném hlavám států EU a vládám nastínil předseda Evropské komise José Manuel Barroso tématické priority, jimiž by se měl podle Komise zabývat nadcházející evropský summit, který proběhne koncem týdne (23.-24. června) v Bruselu.

Včera zveřejněný dopis s datem 17. června představuje příspěvek Komise ke dvěma nejvýznamnějším tématům summitu: hospodářské politice a migraci.

V oblasti hospodářské politiky Barroso vyzývá k zavedení daně z finančních transakcí (FTT), a to i navzdory tomu, že by se tímto tématem neměli vrcholní představitelé zemí a vlád EU podle oficiálního programu summitu vůbec zabývat.

Komise by svůj návrh příštího víceletého rozpočtu Unie (na roky 2014-2020) měla představit 29. června. Barrosovo vyjádření tak možná naznačuje, že se exekutiva chystá zavedení daně z finančních transakcí navrhnout jako součást tzv. vlastních příjmů budoucího rozpočtu EU. V této souvislosti se nejčastěji hovoří o zdanění ve výši 0,01-0,05 % z hodnoty finanční transakce, což by podle Komise mohlo do evropské pokladny přivést až 200 miliard eur.

Otázka případného zdanění finančních transakcí je však značně kontroverzní. Pokud by FTT zavedla pouze EU, mohlo by to evropské banky v celosvětovém měřítku znevýhodnit.

Barroso uvedl, že pokud by taková daň platila na území celé EU, trh s finančními službami by se netříštil, jak je tomu v situaci, kdy má každá země právo zavést (či nezavést) daň z finančních transakcí podle svého.

Předseda Komise dále zdůraznil, že by se finanční instituce měly podílet na nákladech nedávné krize. Vahou své osobnosti se tak zřejmě postavil na stranu těch, kteří požadují, aby banky a další finanční instituce za svá minulá selhání zaplatily daň vypočtenou z jejich pasiv.

Barroso dále v dopise zdůraznil, že trvá na tom, aby země EU nenarušovaly bezhraniční schengenský prostor opětovným zaváděním hraničních kontrol.

Pokud tyto základy evropského projektu budou zpochybněny, Komise se nebude rozmýšlet a bude jednat, upozornil předseda Komise. Unie by podle něj měla na krizové situace reagovat prostřednictvím koordinovaného mechanismu schváleného Společenstvím a země by k zavedení hraničních kontrol měla přistoupit jen v nejkrajnějším případě.

Barroso se v dokumentu dotkl i výzev, kterým EU čelí v důsledku tzv. arabského jara. Nedávno přijatá strategie nazvaná Nová odpověď na měnící se sousedství by podle něj měla sloužit k lepší koordinaci mezi členskými státy a jejich mezinárodními partnery (EurActiv 26.5.2011).

Předseda Evropské komise dále oznámil jmenování zvláštního zástupce EU pro Jižní Středomoří. Má se jím stát vysoký úředník Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) Agostino Miozzo. Informoval zároveň o vytvoření zvláštní skupiny (task force), kterou mají tvořit zástupci členských států, Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Skupina bude mít za úkol lépe koordinovat pomoc v regionu.

Podle Barrosa EU může pomocí těchto nástrojů předejít situacím, kdy sociální nepokoje v těchto zemích (které jsou součástí evropského sousedství) budou ohrožovat jejich demokratické směřování.