Balkán bude klíčovou prioritou českého předsednictví, říká Vondra

Alexand Vondra, Vujica Lazović; zdroj: EurActiv.cz

Neumíme si představit, že je v Evropské unii Slovinsko, Rumunsko nebo Bulharsko, ale zbytek Západního Balkánu ne, řekl místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra během své včerejší návštěvy Podgorice, hlavního města Černé Hory, a přislíbil podporu evropským ambicím země v průběhu českého předsednictví.

Souvislosti:

Černá Hora je mladý stát, který vznikl v červnu 2006 odtržením od Srbska poté, co se většina obyvatel v referendu vyslovila pro nezávislost. Země se svými 620.000 obyvateli patří k nejmenším evropským zemím.

V čele země stojí proevropská vláda Milo Djukanoviće, která usiluje o to, aby se v roce 2012 stala Černá Hora členem Evropské unie. V roce 2007 podepsala země Stabilizační a asociační dohodu s Evropskou unií, která je chápána jako první krok k členství v EU. Unie v současné době monitoruje pokrok země v oblastech jako je budování demokratických institucí, právního řádu a tržní ekonomiky, které jsou součástí Kodaňských kritérií, které země musí splnit dříve, než podá svou přihlášku do Evropské unie a získá status kandidátské země.

V poslední hodnotící zprávě Evropské komise z listopadu 2007 Unie oceňuje pokrok země při budování demokratických institucí a právního řádu, avšak zároveň poukazuje na nedostatečné úsilí v boji s organizovaným zločinem nebo při zlepšování podmínek pro uprchlíky. Z napojení na organizovaný zločin je často obviňována dokonce i samotná vláda.

Přestože členské země daly po neúspěchu referenda o Lisabonské smlouvě v Irsku na summitu Evropské rady najevo, že hodlají v procesu rozšiřování pokračovat, skutečností je, že současná smlouva z Nice další rozšiřování Unie neumožňuje a francouzský prezident Nicolas Sarkozy varoval, že bez Lisabonské smlouvy je přijetí nových zemí nemyslitelné.

Témata:

Vždy jsme Černou Horu podporovali, podporujeme jí a podporovat budeme, řekl včera během návštěvy hlavního města Podgorice místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra.

Jeho návštěva malé republiky na západním Balkáně je součástí většího „turné“ po evropských hlavních městech v období před zahájením českého předsednictví v Radě EU, jichž se účastní společně s českým premiérem Mirkem Topolánkem.

Cílem těchto návštěv je podle Vondry „slyšet co naši partneři ve vztahu k evropské agendě očekávají“ a co bude během našeho předsednictví možné prosadit.

Rozšiřování Evropské unie na Balkán bude „klíčovou prioritou českého předsednictví“ a chceme, aby bylo uzavřené co nejdříve, řekl Vondra v Podgorici.

Během jednání s místopředsedou černohorské vlády pro ekonomickou politiku Vujicou Lazovićem a místopředsedkyní vlády pro evropskou integraci Gordanou Djurović Vondra nabídl zemi pomocnou ruku v jejích evropských ambicích. S přístupovými rozhovory máme vlastní zkušenost a jsme připraveni se o ní podělit, uvedl vicepremiér. Upozornil ale, že jednání nejsou žádná „charita“ a dochází během nich často ke střetům zájmů.

Vondra poté EurActivu sdělil, že podpora bude spočívat například v tom, že ČR nebude Černou Horu zrazovat od podání přihlášky, ale naopak jí v tom bude podporovat. Vždy podle něj závisí na tom, jak se k takové otázce předsednická země postaví a zda proces přistoupení nemá v úmyslu zpomalovat. Dodal však, že bude záviset především na Černé hoře, kdy se k podání přihlášky odhodlá.

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti v Podgorici dále podpořil dohodu mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a černohorským svazem zaměstnavatelů, jejímž cílem je posílit spolupráci obou zemí v oblasti průmyslu a obchodu. V současné době se české firmy podílejí například na modernizaci železniční sítě nebo na odstraňování ekologických škod po průmyslové činnosti. Své zájmy zde má ale i český energetický gigant ČEZ a společnosti podnikající v oblasti rozvoje cestovního ruchu.