Angela Merkel v Praze: Naše budoucnost je spojená s evropskou integrací

Německá kancléřka Angela Merkel, premiér Mirek Topolánek; zdroj: Vláda ČR.

Německá kancléřka během své jednodenní návštěvy v Praze jednala s premiérem ČR Mirkem Topolánkem a přednesla krátkou přednášku v Karolinu. S českým premiérem se shodla na tom, že v rámci EU je nutné více podporovat vzdělání a výzkum.

Německá kancléřka Angela Merkel včera vstoupila na půdu Karlovy Univerzity poprvé jako kancléřka. Ještě jako vědecká pracovnice zde absolvovala tři stáže. Univerzita Karlova jí včera udělila zlatou pamětní medaili za rozvoj česko-německých vztahů. Kancléřka u této příležitosti vystoupila s krátkou přednáškou, v níž zdůraznila význam vzdělání pro budoucnost Evropy.

Angela Merkel dále uvedla, že v současné době čelí EU největší výzvě v oblasti hospodářství od dob druhé světové války a to finanční krizi. Podle kancléřky je nutné reorganizovat tržní ekonomiku, aby měla více lidskou tvář. Je nutné vést zodpovědnou ekonomickou politiku za účelem podpory tržního hospodářství. Zdůraznila potřebu lepšího managementu likvidity. Podle Angely Merkel Evropská rada reagovala adekvátně na současnou finanční krizi.

Angela Merkel považuje za nutné více zapojit soukromý sektor do financování vzdělání a výzkumu. Ve svém projevu se také dotkla tématu klimatických změn. Podle kancléřky je snížení emisí oxidů uhlíku globálním úkolem. V této souvislosti se Evropa musí zaměřit na lepší technologickou efektivitu. Angela Merkel také vyslovila svou plnou podporu Lisabobnské smlouvě. Podle ní Lisabonská smlouva ukazuje, že se EU poučila ze svých chyb a smlouva může podle kancléřky sloužit jako právní základ, aby se EU mohla stát skutečným globálním hráčem.

Premiér ČR Mirek Topolánek se ujal slova po kancléřce a na úvod řekl, že Angela Merkel ve svém projevu řekla téměř vše, o čem chtěl hovořit on. Premiér řekl, že na úrovni EU se vytvářejí rozhodnutí na základě průsečíku národních a místních zájmů a tak vzniká konsensus. Každému konsensu předchází analýza a následná syntéza, což spojuje rozhodování na evropské úrovni s akademickou sférou. ČR bude během svého předsednictví ctít tento postup.

Mirek Topolánek řekl, že jednání na evropské úrovni bývají složitá, ale doufá, že v jednom jsou členské státy za jedno a to v nutnosti podpořit vzdělání a výzkum. Premiér řekl: „Když prohrajeme v závodě nových myšlenek a idejí, prohrajeme vlastní budoucnost. Věřím, že společně v Evropě tuto prohru nedopustíme a že budeme silní jako celek – ať přicházíme odkudkoliv, jak se píše v zakládací listině císaře Karla.“