Dobešovy miliardy by mohly zamířit na MPSV, říká komisař

Zdroj: www.vlada.cz

Evropská komise nad čerpáním dotací EU v České republice hůl neláme. Komisař pro regionální rozvoj Johannes Hahn dal včera najevo přesvědčení, že Česko problém fondy do června vyřeší. V Praze se jednalo i o pozastaveném programu OP VK, který má na starosti ministerstvo školství. Komisař László Andor v rozhovoru EurActivu sdělil, že pokud dojde na realokaci, měly by se peníze přesunout do programu OP LZZ.

„Je třeba zajistit nezávislost auditních orgánů a jejich fungování a nastavit systém pro řešení nedostatků. V tuto chvíli máme konkrétní návrhy a já jsem si jist, že nalezneme správné řešení,“ uvedl včera po schůzce s premiérem Petrem Nečasem evropský komisař pro regionální rozvoj Johannes Hahn.

Nečas komisaře ujistil, že Praha na odstranění všech pochybení pracuje. Na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), které je koordinací čerpání evropských fondů pověřené, vznikne podle premiéra zvláštní jednotka, která jednotlivým řídícím orgánům operačních programů bude pomáhat s uplatňováním zákona o veřejných zakázkách. Ten má platit od dubna.

Častému střídání úředníků, které Evropská komise kritizuje i s ohledem na problémy s řízením fondů na ministerstvu školství, má podle Nečase zabránit zákon o státní službě. „Informoval jsem komisaře, že vláda v září schválí služební zákon, který to bude řešit systémově,“ řekl premiér.

Jak EurActiv informoval již v minulosti, součástí chystaných změn je také centralizace auditního systému na ministerstvu financí (EurActiv 15.3.2012).

Brusel čeká na nápravu

Zástupci evropské exekutivy se 9. března s náměstky ministrů financí a pro místní rozvoj dohodli na tom, že Česká republika nebude u většiny operačních programů žádat o proplacení certifikovaných projektů do doby, než Komisi ujistí o tom, že je schopná řádně dohlédnout na správnost celého procesu čerpání.

Evropská komise má pochybnosti zejména v otázce nezávislosti auditu jednotlivých operačních programů. Terčem kritiky je ale také neexistence zákona o státní službě. Česká republika se k jeho přijetí zavázala už při svém vstupu do Evropské unie, ale na rozdíl od ostatních evropských zemí jej jako jediná řádně nezavedla.

Zákon by měl vést k odpolitizování státní správy, měl by chránit úředníky před politickými tlaky a měl by zabránit častým personálním změnám. Přeborníkem v této kategorii se stal odstupující ministr školství Josef Dobeš, jehož úřad v těchto dnech hledá již sedmého šéfa evropských fondů.

Právě Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), za který je rezort školství odpovědný, dnes reálně hrozí ztráta části alokace.

Schůzky s premiérem se proto účastnil také komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andor, do jehož portfolia spadá čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF). Z něj Česká republika financuje celkem tři operační programy. Vedle OP VK jsou to OP Lidské zdroje a zaměstnanost (v gesci ministerstva práce a sociálních věcí) a OP Praha Adaptabilita, jenž má na starosti pražský magistrát.

Evropská komise kvůli nesrovnalostem proplácení peněz z OP VK pozastavila a po ministerstvu školství požaduje nápravu. Komisař Andor včera uvedl, že ministerstvo přišlo s „některými zajímavými nápady“. Dodal ale, že „ke splnění tohoto úkolu je ještě poněkud daleko“.

Andor:  Dobešovy peníze mohou skončit v OP LZZ

Zabránit tomu, aby Česká republika o dotace z OP VK přišla, mohou přesuny peněz mezi jednotlivými prioritními osami v rámci samotného programu. Otázkou ale je, nakolik se ministerstvu podaří Evropskou komisi přesvědčit, že je schopné peníze včas vyčerpat.

Hovoří se proto také o možnosti převedení peněz do jiných operačních programů, které jsou v čerpání úspěšnější. Na Dobešovy miliardy si dělá zálusk například ministerstvo dopravy, které by je rádo využilo na realizaci dalších dopravních staveb.

Taková varianta je ale málo pravděpodobná. Schvalovací proces je totiž velmi zdlouhavý (OP Doprava se totiž financuje z jiného evropského fondu než OP VK) a Česko by do doby, než Evropská komise rozhodne, mohla na tyto peníze ztratit nárok. Není navíc ani jisté, jestli by takovou realokaci Komise podpořila.

Jako reálnější se proto jeví přesun peněz do OP LZZ, ze kterého se podporuje rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání nebo sociální začleňování.

Komisař László Andor v rozhovoru pro EurActiv včera uvedl, že „pokud by mělo k realokaci dojít, musí peníze směřovat do jiného programu financovaného z ESF a to je program Lidské zdroje a zaměstnanost“. Tento program podle komisaře „funguje velmi dobře a slouží naplňování relevantních cílů“.

Andor ale dodal, že ideální by bylo peníze nepřesouvat a nechat je v programu na podporu vzdělávání. „Dal jsem najevo své silné přesvědčení, že pokud to bude možné, měli bychom zachovat podporu pro vzdělávání, odbornou přípravu nebo rozvoj dovedností, protože tato oblast v České republice finanční podporu potřebuje“.

Do vzdělávání by v Česku mělo jít podle Andora „víc peněz, ne méně“ a „měli bychom udělat vše proto, abychom je tam udrželi“.

Na otázku, zda by mohlo případně dojít k přesunu do programů jako je OP Doprava, komisař řekl: „Chápu, že ve chvíli, kdy kolem toho panuje nejistota, se objevují různé nápady. Nikdo nám ale žádný takový návrh oficiálně nepředložil a neměli jsme tedy možnost o tom uvažovat.“