Aktuálně.cz: Vláda zrušila odbor pro informování o evropských záležitostech

Podle informací internetového portálu Aktuálně.cz rozhodla Topolánkova vláda o zrušení odboru pro informování o evropských záležitostech, který od roku 2004 fungoval na Úřadu vlády.

Souvislosti:

Odbor pro informování o evropských záležitostech vznikl za vlády Stanislava Grosse v roce 2004. Jeho úkolem bylo poskytovat informace o Evropské unii široké veřejnosti. Byla vytvořena speciální info-linka a vybudovány informační centra o Unii v jednotlivých krajích ČR. V čele třináctičlenného týmu stála Petra Mašínová, která dříve působila jako mluvčí Stálé mise České republiky při Evropských společenstvích.

Témata a stanoviska:

Podle informací serveru Aktuálně.cz pět pracovníků odboru přejde na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které by se v budoucnu mělo přejmenovat na Ministerstvo pro evropské záležitosti. Petra Mašínová spolu s ostatními pracovníky odboru končí. Důvodem zrušení je podle vlády racionalizace.

Vedoucí Úřadu vlády Jan Dvořák řekl: „Změna se určitě nedotkne kvality informování o evropských záležitostech. Na úřadě se spousta věcí dělala duplicitně s resorty. My se teď snažíme udělat v tom nějaký pořádek.“

Petra Mašínová pro server uvedla: „Po nástupu nové vlády s námi nikdo nekomunikoval. Nikdo se nezajímal, co tu přesně děláme. Máme připravenou komunikační kampaň, v níž chceme lidem vysvětlovat, co bude znamenat přechod na euro, zavedení schengenské hranice, připravovali jsme metodiku pro školy, jak učit o evropské integraci… Nikdo neví, co s projekty dál bude.“

Zajímavé je, že k hlasování o zrušení odboru došlo poté, co z jednání vlády odešel ministr zahraničních věcí Alexander Vondra. Ten označil rozhodnutí vlády za nešťastné. „Myslím, že se k tomu budeme muset ještě vrátit. Podle mě tento krok nebyl dostatečně promyšlen.“

Ministr pro místní rozvoj se k záležitosti vyslovil následovně: „Klíčové aktivity odboru pro informování o evropských záležitostech ministerstvo pro místní rozvoj zcela určitě zvládne, má na to dostatečné kapacity i v řadách vlastních pracovníků. Navíc tato oblast do působnosti MMR, které má být transformováno na ministerstvo pro evropské záležitosti, logicky náleží.“

V souvislosti se zrušením odboru, jež připravoval na české předsednictví a byl podle Aktuálně.cz „v kontaktu s týmy, které připravují předsednictví dalších zemí a měl nachystanou i informační kampaň pro české občany“, vyvstala otázka, kdo se bude touto problematikou zabývat, když není ani ještě známo jméno osoby, která by měla přípravy na české předsednictví řídit.

Petr Gandalovič prohlásil: „O komunikační podpoře předsednictví zatím vůbec nebylo rozhodnuto, takže je nyní předčasné spekulovat, která instituce ji bude zajišťovat. Informování o evropských záležitostech nemůže fungovat jen jako vydávání letáčků a brožurek. Je potřeba ukázat lidem konečně praktický přínos členství v EU, ze kterého mají prospěch i oni sami.“

Další kroky:

V pondělí 25. září proběhne na zámku v Kolodějích mimořádné zasedání vlády, která by kromě rozpočtu ČR na rok 2007 měla projednávat také projednávat otázku českého předsednictví EU.