Akt pro malé a střední podniky má podpořit tvorbu pracovních míst

Günter Verheugen, komisař pro průmysl a podnikání; zdroj: Evropská komise

Ministři EU vyzvali Komisi, aby připravila „Akt pro malé a střední podniky“ v takové podobě, aby malým a středním podnikům pomohl při vytváření nových pracovních míst. Ministři se obávají, že díky konkurenci zemí, kde jsou náklady na pracovní sílu nižší, může Evropa přijít o řadu pracovních míst, která nyní vytvářejí velké průmyslové podniky.

Evropského komisaře pro průmysl a podnikání Güntera Verheugena „široká podpora“, jíž se dostalo jeho iniciativě na neformálním setkání Rady ministrů pro oblast konkurenceschopnosti, potěšila.

Společně se slovinským ministrem hospodářství Andrejem Vizjakem komisař vysvětlil, že připravovaný „Akt pro malé a střední podniky“ bude znamenat odklon evropské politiky na tvorbu pracovních míst od velkých průmyslových společností směrem k malým a středním podnikům. Tyto podniky podle Vizjaka tvoří „páteř“ evropské ekonomiky a vytvářejí příbližně 70% pracovních míst a HDP.

Podle Verheugena lze očekávat, že Evropská unie přijde o řadu pracovních míst ve velkých průmyslových podnicích, neboť konkurenční tlaky ze strany nízkonákladových ekonomik na přesun těžkého průmyslu za hranice Evropy sílí, mimo jiné i proto, že se podniky chtějí vyhnout přísnějším environmentálním standardům. „Jedinou možností, jak tuto ztrátu kompenzovat, je vytvářet dostatek kvalitních a stabilních pracovních míst v malých a středních podnicích.“

Vizjak poznamenal, že dřívější snahy posílit míru zaměstnanosti v Evropské unii často vedly k vytváření špatně placených pracovních míst s nízkou přidanou hodnotou. „Evropská unie potřebuje změnu. Slovinské předsednictví je pevně přesvědčeno, že je možné dělat velké pokroky nejen tak, že zvýšíme počet firem, ale také tím, že budeme podporovat jejich kvalitu a růst.“

Ministři se shodli, že cílem iniciativy musí být pomoc malým inovujícím evropským podnikům v jejich růstu prostřednictvím odstraňování takových překážek, jako je nedostatečný přístup k financím nebo potíže s využíváním výlučných práv k vlastním inovacím.

Odstraňování překážek podnikání si klade jako jeden z hlavních úkolů také Česká republika, která se ujme předsednictví v Radě EU k 1. lednu 2009 (více viz EurActiv.cz 7.3.2008)

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes uvedla, že by Akt pro malé a střední podniky měl také zjednodušit podmínky pro udílení státní pomoci malým a středním podnikům a měl by vytvořit politiku, která by do malých a středních podniků přivedla větší procento žen.

„Mohu zaručit, že se bude jednat o významný balíček, který bude obsahovat řadu legislativních návrhů, řadu politických kroků, které bude třeba přijmout jak na úrovni EU tak na úrovni členských států,“ uvedl Verheugen po setkání ministrů.

Sdružení malých a středních podniků se ale obávají, že nový „Akt pro malé a střední podniky“ bude spíše jen jakousi „maškarádou“, která nepřinese žádná závazná opatření, která by vedla k většímu otevření trhu (více viz EurActiv.cz 8.2.2008).