Aerolinky budou od roku 2012 zahrnuty do obchodování s povolenkami

Letiště letadlo

Poslanci Evropského parlamentu včera drtivou většinou podpořili kompromisní návrh na zavedení emisních povolenek v letecké dopravě. V rychle se rozvíjejícím sektoru letecké přepravy by měl systém vést k poklesu emisí skleníkových plynů.

Souvislosti:

Evropský parlament včera v poměru 640 hlasů pro, 30 hlasů proti podpořil návrh na zahrnutí letecké dopravy do schématu obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) od roku 2012. Potvrdil tak svůj souhlas s kompromisním návrhem, s nímž přišlo koncem června slovinské předsednictví.

Vzhledem k rychlému rozvoji nízkonákladových leteckých společností a rostoucímu počtu obchodních cest dochází v Evropě v posledních letech k rychlému rozvoji letecké dopravy. Z pohledu vypouštěných emisí CO2 to ovšem znamená 87% nárůst oproti roku 1990. Pokud by tento trend pokračoval (a Evropa další růst tohoto odvětví očekává), v roce 2020 by se emise skleníkových plynů zdvojnásobily.

Unie proto začala hledat možnosti jak omezit dopady letecké přepravy na změny klimatu. Evropská komise přišla s návrhem zahrnout leteckou dopravu do obchodování s povolenkami, do nějž jsou v současné době zahrnuty zejména elektrárny a velké průmyslové podniky, již v roce 2006. Mezi Evropským parlamentem a členskými zeměmi se ale rozhořel spor o to, jak přísný by systém měl být.

Evropský parlament například v minulosti usiloval o to, aby letecké společnosti snížily emise CO2 ve srovnání s lety 2004-2006 o 25%. Později tento požadavek zmírnil na 10% snížení emisí do roku 2011 s tím, že od roku 2013 by mělo docházet k dalšímu omezování emisí tak, aby v roce 2020 dosáhla letecká doprava 20% snížení emisí oxidu uhličitého oproti roku 1990.

Poslanci také požadovali, aby si letecké společnosti musely přinejmenším 25% povolenek kupovat v aukcích. Smyslem tohoto návrhu bylo, aby letecké společnosti neúčtovaly cestujícím náklady, které ve skutečnosti nenesou.

Jeden z požadavků se týkal také nakládání s výnosy z obchodování s emisními povolenkami. Zatímco poslanci vyzývali k využití výnosů k financování výzkumu účinnosti letecké dopravy nebo podpoře ekologičtější dopravy, jako je vlaková a autobusová přeprava, členské státy, které mají právo o konečném využití výnosů z obchodování s povolenkami rozhodovat, s tímto návrhem nesouhlasily.

Témata:

Poslanci Evropského parlamentu po vleklých vyjednáváních včera podpořili kompromisní návrh, s nímž v závěru svého předsednictví přišlo letos v červnu Slovinsko. Od roku 2012 se podle něj budou muset všechny letecké společnosti, jejichž lety začínají nebo končí na území Evropské unie zapojit do evropského schématu obchodování s emisními povolenkami.

Podle tohoto návrhu budou mít letecké společnosti právo získat v roce 2012 emisní povolenky v rozsahu 97% úrovně emisí oxidu uhličitého oproti rokům 2004-2006. Od roku 2013 by se podíl přidělených povolenek měl dále snížit na 95% za předpokladu, že v průběhu vyjednávání o druhé fázi obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), která má být zahájena v roce 2013, nedojde k nějaké změně. Emisní strop je tedy méně ambiciózní, než původně požadovali poslanci, ovšem stále ambicióznější než požadavek na zachování emisí na původní úrovni, který prosazovaly členské státy.

Částečně museli poslanci ustoupit také ze svého návrhu na rozsah, v jakém si budou muset přepravci povolenky kupovat v aukcích. Podle kompromisního návrhu dostanou aerolinky zdarma 85% povolenek a zbylých 15% si budou muset koupit. To by je mělo podle tvůrců návrhu přimět k investicím do technologií šetrnějších k životnímu prostředí.

Výnosy z aukcí emisních povolenek budou členské státy moci použít dle svého uvážení, ovšem pouze v oblastech, která jim stanovuje včera schválená legislativa. Jde o opatření pro boj s klimatickými změnami, výzkum v oblasti ekologicky šetrnějších technologií v letecké dopravě, podpora nízkoemisní dopravy nebo opatření zaměřená na zastavení odlesňování v rozvíjejících se zemích.

Stanoviska:

Zahrnutí veškerých leteckých společností včetně zahraničních do schématu obchodování s povolenkami sklidilo velkou kritiku ze strany Spojených států. Evropská unie podle tamních představitelů nemá právo požadovat od leteckých společností, které využívají její letový prostor, aby se řídily pravidly EU ETS. Evropa podle nich měla počkat na uzavření globální dohody.

Parlamentní zpravodaj k emisním povolenkám v letecké dopravě Peter Liese (EPP-ED) ovšem uvedl: „Samozřejmě, globální dohoda je náš konečný cíl, ale zapojení leteckých společností z třetích zemí jejichž lety začínají nebo končí v Evropě je zásadním krokem v boji s klimatickými změnami. Jiná odvětví, jako je například ocelářský průmysl, budou s velkou pravděpodobností v podobné situaci“.

Liese dodal, že „dohoda v oblasti letecké přepravy představuje důležitý signál pro nadcházející vyjednávání o velkém energeticko-klimatickém balíčku Evropské komise, který by měl být uzavřen do konce letošního roku“.

Náměstek ministra životního prostředí Aleš Kuták uvedl: „Emise z letecké dopravy sice zatím tvoří pouze malou část emisí skleníkových plynů, na rozdíl od emisí z ostatních sektorů však velmi rychle rostou. Dohodnuté řešení dá v dostatečném předstihu výrobcům i provozovatelům letadel stimul k tomu, aby se i letecká doprava podílela na snižování celkového množství vypouštěných skleníkových plynů.“

Dosažení dohody přivítala také česká poslankyně za KDU-ČSL Zuzana Roithová (EPP-ED): „Oceňuji, že se podařilo prosadit v jednáních s Radou maximum z toho, co Parlament navrhl již loni v listopadu v prvním čtení. Výsledkem je ucelená koncepce, díky níž dojde v roce 2012 ke zrušení zvýhodnění letecké přepravy vůči pozemní dopravě“, uvedla poslankyně.

Roithová ocenila i ustanovení, podle nichž by měli letecké společnosti získat 15% povolenek v aukcích. „Při současném snížení daňové zátěže to umožní rozvoj mladých společností v nových členských státech, mohou být prostředky získané v dražbách využity například pro vývoj nových technologií snižujících emise v letecké dopravě či rozvoj nízkouhlíkové dopravy,“ řekla.