ACER rozhodnutím fakticky rozděluje německo-rakouskou obchodní zónu

německo-rakouská obchodní zóna

© Pixabay

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet přenosové kapacity. Česká republika se dle nařízení stane součástí regionu CORE, který vznikne spojením regionů CEE a CWE. Systém řízení přetížení má být zaveden také na diskutované německo-rakouské hranici.

Nové nařízení ACERu definuje geografické oblasti, v rámci kterých bude probíhat koordinovaný výpočet přeshraničních kapacit a jejich přidělování. Česká republika se stane součástí regionu CORE, který vznikne spojením současných tržních regionů střední a východní Evropy (CEE) a severozápadní Evropy (CWE).

ACER vysvětluje spojení regionů CEE a CWE vzájemnou závislostí mezi těmito regiony, která může být zvládnuta pouze pomocí společného řízení přetížení v přenosové soustavě.

Součástí rozhodnutí ACERu je také ustanovení, které fakticky vytváří hranici mezi obchodními zónami Německa a Rakouska. Společná německo-rakouská obchodní zóna vede podle ACERu k velkému přetěžování přeshraničních profilů okolních zemí a také profilů uvnitř Německa.

Celý článek najdete na webu OEnergetice.cz.