41% Čechů si myslí, že EU má na život větší vliv než je potřeba

průzkum

Dvě pětiny lidí si myslí, že Evropská unie ovlivňuje život v České republice více, než je potřeba. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM.

Podíl oslovených, kteří zastávají tento názor, se přitom postupně zvyšuje. Nepřiměřený vliv mají podle velké části Čechů také ministři, poslanci a senátoři, naopak více prostoru by si podle dotázaných zasloužily odbory a obecní a městské úřady.

EU je v rámci průzkumu jedinou institucí, u níž sociologové zjistili výraznější proměnu v názorech respondentů. V 90. letech se lidé mnohem častěji přikláněli k názoru, že Unie má v České republice slabý vliv. Zatímco ještě před osmi lety bylo přesvědčeno o tom, že EU příliš ovlivňuje dění v Česku, 15% oslovených, nyní, půldruhého roku po vstupu země do Unie, je to již 41%. Nepřiměřeně velký vliv Unii přisuzují především voliči KSČM.

Ideálním představám se podle oslovených nejvíce blíží tři instituce – Ústavní soud, úřad prezidenta republiky a krajské úřady. O nich se zhruba dvě třetiny občanů domnívají, že mají takový vliv, jaký je potřebný. O zbývajících institucích již poměrně značná část soudí, že jejich působení na život v ČR je buď příliš velké, nebo naopak menší, než by bylo žádoucí.

Lidé si nejčastěji přejí silnější vliv odborů a městských a obecních úřadů. Podle pětiny respondentů by bylo potřebné posílit také vliv Senátu, představy lidí o horní komoře jsou ale velmi nejednoznačné a rozporné. Mínění, že jde o instituci, která je příliš slabá, se totiž objevuje skoro stejně často, jako opačné přesvědčení, že jde o instituci, jejíž vliv je nadměrně velký.

Průzkum agentura STEM podnikla začátkem října letošního roku. Celkem se tázala přes 1.500 respondentů.