Přehled kandidátů do Junckerovy Evropské komise

Jean-Claude Juncker; zdroj: Rada EU.

Po zvolení novým předsedou Evropské komise může Jean-Claude Juncker začít oficiální diskuse se členskými zeměmi o rozdělení portfolií v jeho týmu. EurActiv nabízí přehled nominantů, které jejich státy navrhly na členy nové Evropské komise.

(Průběžně aktualizováno)

Evropská komise je institucí EU, která zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Připravuje návrhy nové evropské legislativy, provádí politiky EU a má na starosti využívání finančních prostředků evropské osmadvacítky.

Komise se skládá z 28 členů, které nominují členské státy na principu jeden komisař-jedna země. Předseda Evropské komise přiděluje každému komisaři či komisařce správu nad konkrétní oblastí tzv. portfoliem.

V polovině července byl novým předsedou Evropské komise jmenován Lucemburčan Jean-Claude Juncker, na kterém nyní výběr celé příští Komise stojí. Juncker dopředu avizoval, že by rád, aby v jeho Komisi usedlo minimálně více žen, než je tomu nyní. V současné „exekutivě“ Josého Manuela Barrosa je zastoupeno devět žen.

Evropská komise je vybírána na pětileté funkční období a každý komisař musí projít náročným schvalovacím procesem před Evropským parlamentem, tzv. grilováním. Evropská komise je pak Evropským parlamentem schvalována jako celek.

Lucembursko: JEAN-CLAUDE JUNCKER – nově zvolený předseda Evropské komise, bývalý lucemburský premiér;  59 let, EPP

Budoucí členové Evropské komise:

Belgie: MARIANNE THYSSENOVÁ – zaměstnanost, sociální záležitosti, dovednosti a pracovní mobilita; 58 let, EPP

Bulharsko: KRISTALINA GEORGIEVAmístopředsedkyně, rozpočet a lidské zdroje; 61 let, EPP

Česká Republika: VĚRA JOUROVÁspravedlnost, spotřebitelská politika a rovnost pohlaví; 49 let, ALDE

 

Dánsko: MARGRETHE VESTAGEROVÁhospodářská soutěž; 46 let, ALDE

Estonsko: ANDRUS ANSIPmístopředseda, jednotný digitální trh; 57 let, ALDE

Finsko: JYRKI KATAINEN místopředseda, pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost; 42 let, EPP

Francie: PIERRE MOSCOVICI – hospodářské a měnové záležitosti, daně a celní unie; 56 let, S&D

Chorvatsko: NEVEN MIMICAmezinárodní spolupráce a rozvoj; 60 let, S&D

Itálie: FEDERICA MOGHERINIOVÁ – vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku; 41 let, S&D

 

 

Irsko: PHIL HOGANzemědělství a rozvoj venkova; 54 let, EPP

Kypr: CHRISTOS STYLIANIDEShumanitární pomoc a krizový manažment; 56 let, EPP

Litva: VYTENIS ANDRIUKAITÍS – zdraví a bezpečnost potravin; 62 let, S&D

Lotyšsko: VALDIS DOMBROVSKISmístopředseda, euro a sociální dialog; 42 let, EPP

Maďarsko: TIBOR NAVRACSICSvzdělávání, kultura, mládež a občanství; 48 let, EPP.

Malta: KARMENU VELLA životní prostředí, námořní politika a rybolov; 64 let, S&D

Německo: GÜNTHER OETTINGERdigitální ekonomika a společnost; 60 let, EPP

Nizozemsko: FRANS TIMMERMANS1.místopředseda, lepší regulace, dohled nad dodržováním Listiny základních práv EU a právního státu; 53 let, S&D

Polsko: ELŹBIETA BIEŃKOWSKAvnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky; 50 let, EPP

Portugalsko: CARLOS MOEDASvýzkum, věda a inovace; 43 let, S&D

Rakousko: JOHANNES HAHN evropská sousedská politika a vyjednávání o rozšíření; 56 let, EPP

Rumunsko: CORINA CRETUOVÁ – regionální rozvoj; 47 let, S&D

Řecko: DMITRIS AVRAMOPOULOSmigrace a vnitřní záležitosti; 61 let, EPP

Slovensko: MAROŠ ŠEFČOVIČdoprava a vesmírná politika; 47 let, S&D

Slovinsko: ALENKA BRATUŠEK místopředsedkyně, energetická unie; 44 let, ALDE.

Španělsko: MIGUEL ARIAS CAÑETEklimatická změna a energetika; 64 let, EPP

Švédsko: CECILIA MALMSTRÖMOVÁ obchod; 46 let, ALDE

Velká Británie: JONATHAN HILLfinanční stabilita, finanční služby a jednotný kapitálový trh; 53 let, ECR

 

Autor: Jakub Tomášek/Lucie Bednárová.